Generelle Vilkår for PepCall AS

Sist oppdatert 06. juli 2018

Kjære kunde og forbruker

I teksten nedenfor vil vi informere deg om dine rettigheter og plikter som kunde hos PepCall AS. Det er viktig at du leser gjennom alle vilkårene, da de samlet sett danner grunnlaget for avtalen mellom deg og PepCall AS. Vi har forsøkt å bruke et språk som skal være så forståelig som mulig, samtidig som vi ivaretar de kravene norske forbrukermyndigheter stiller til vilkårene for å være i tråd med forbukervernlovgivningen. For alle praktiske formål er vilkårene laget for å, på en best mulig måte ivareta relasjonene og kundeforholdet mellom deg som kunde og PepCall som selskap.

Selskapsoversikt, merkevarer, produkter og tjenester inkludert i denne avtalen

 • PepCall AS, Munkedamsveien 35 0250 Oslo, med organisasjonsnummer 814499022 er den ansvarlige juridiske avtaleparten.
 • PepCall AS er et 100% norsk privateid aksjeselskap som ble stiftet i november 2014 med det formål å selge og distribuere mobiltelefonabonnement og mobiltjenester til privatkunder i det nordiske markedet.
 • Vi benytter Telenor som nettoperatør, og alle våre mobilabonnement benytter følgelig Telenors nett for dekning på alle våre ulike mobilabonnement.
 • “XPLORA” er fellesbetegnelsen på produktet og tjenesten. For at “XPLORA” skal kunne brukes trenger du følgende:
  • XPLORA Klokketelefon (heretter “klokken”), som er det fysiske produktet.
  • SIM kort med Mobilabonnement
  • XPLORA Appen

PepCall som mobiloperatør leverer SIM kortet og abonnementet inkludert. Det vil si at SIM kortet fra PepCall er forhåndsinstallert i klokken. Når du mottar din XPLORA klokke med PepCall SIM kort, laster du ned XPLORA Appen fra AppStore el Google play. Du oppretter så en ny bruker i Appen og kobler klokken til Appen etter angitte instruksjoner i medfølgende brukerverveiledning. XPLORA kan nå tas i bruk.

Du kan om du ønsker velge å benytte SIM kort og mobilabonnement fra en annen mobiloperatør. Dersom du velger dette alternativet, gjelder spesielle vilkår gjengitt nedenfor. Om du velger en annen mobiloperatør, har PepCall dessverre ikke mulighet å bistå deg som kunde ved problemer knyttet til bruk av SIM kort, dekningen i mobilnettet eller spørsmål knyttet til mobilabonnementet.

Oversikt over de ulike vilkårene i denne avtalen

Vi har delt opp vilkårene i tre seksjoner for å tydeliggjøre de ulike delene:

Din tilgang til og bruk av XPLORA er underlagt disse Generelle Vilkår som består av:

A  Alminnelige Kjøpsvilkår : Gjelder for ditt kjøp av XPLORA klokken via PepCall

B  Abonnementsvilkår: Gjelder for ditt kjøp av Mobilabonnementet via PepCall

C  Vilkår for tjenesten : Gjelder for din bruk av XPLORA Appen lastet ned fra App store eller Google Play

ALLMENNE VILKÅR FOR XPLORA

Oversikt over Xplora: Xplora er en tjeneste fra PepCall AS organisasjonsnummer 814 499 022

Munkedamsveien 35, 0250 Oslo («PepCall”), og består av de integrerte komponentene:

(i)  Mobiltelefonklokken Xplora (“XploraKlokken”),

(ii)  SIM-kort og Xploratjenester («XploraAbonnementet»); og

(iii)  Mobiltelefonapplikasjonen Xplora (“XploraAppen”)

XploraKlokken kan konfigureres, spores og kontaktes gjennom XploraAbonnementet og XploraAppen. XploraKlokken kan ikke brukes uten Xploratjenesten og XploraAppen.

Oversikt over vilkårene: Din tilgang til og bruk av Xplora er underlagt disse Alminnelig Vilkår som består av:

A  Alminnelige Kjøpsvilkår : Gjelder for ditt kjøp av XploraKlokken dersom du har kjøpt den via PepCall

B  Abonnementsvilkår: Gjelder for ditt kjøp av XploraAbonnementet

C  Vilkår for tjenesten : Gjelder for din bruk av XploraAppen.

Personopplysninger: Vi gir nærmere informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn gjennom XploraAppen og XploraKlokken og hvordan disse behandles i vår Personvernerklæring. Personvernerklæringen finner du her: https://xplora.no/personvernerklaering/

***

Sist oppdatert januar 2018

A ALMINNELIGE KJØPSVILKÅR

1 INNLEDNING

Disse Alminnelige Kjøpsvilkårene gjelder for ditt kjøp av XploraKlokken dersom du har kjøpt den gjennom www.xplora.no eller via vår kundeservice.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no . Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2 AVTALEN

Avtalen består av disse alminnelige kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

3 PARTENE

Selger er PepCall AS, organisasjonsnummer 814 499 022, telefonnummer 462 82 182, e-postadresse kundeservice@xplora.no, Munkedamsveien 35 0250 Oslo, og betegnes i det følgende som selger/selgeren eller PepCall. Kunden er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunde/kunden/du.

PepCall inngår ikke avtale med mindreårige (personer under 18 år) med mindre det foreligger samtykke fra foresatt. Avtale kan bare inngås med kunder med leveringsadresse i Norge.

4 AVTALEINNGÅELSE

Avtale om kjøp ansees inngått og er bindende for begge parter når kundens bestilling bekreftes på e-post til den e-postadressen som er oppgitt ved bestilling. Ved din bestilling aksepterer du at disse Alminnelig Kjøpsvilkår gjelder mellom deg som forbruker og PepCall.

5 PRISER OG GEBYRER

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader, som selger for kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

6 BETALING

6.1 Betaling med faktura

Når klokken kjøpes og betales med kort, vil det sendes månedlig e-post faktura fra PepCall AS for tjenesten. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Kunder under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6.2 Betaling med delbetaling

Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du opprette en kontokreditavtale og delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall. For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk.

Har du spørsmål vedr. faktura eller delbetaling kan du ringe Svea Finans på tlf 73 93 06 70 for mer informasjon. Allmenne vilkår for SweaWebPay finner du her https://www.svea.com/no/nb/bedrift/betalingslosninger/netthandel/kontovilkar/. Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her, https://www.svea.com/no/nb/bedrift/betalingslosninger/netthandel/kontovilkar/

6.3 Forskuddsbetaling

Dersom avtalen avbrytes i den forhåndsbetalte perioden, får du tilbake forskuddsbetalt beløp som ikke har forfalt – uten gebyrer. Oppsigelsesfristen er inneværende måned pluss 1 måned. Etter at avtalt periode for forhåndsbetaling utløper, går avtalen over i en løpende månedlig avtale med månedlig betaling. Månedlig betaling vil variere etter valgt abonnement.

7 LEVERANSE

7.1 Frakt

Pakken (Klimanøytral Servicepakke) blir levert til ditt postkontor/ Post i Butikk, hvor du henter pakken selv. Transporttid er normalt 1-3 virkedager, avhengig av strekning. Pakken kan leveres over hele landet, inkludert Svalbard. Du varsles om at pakken er ankommet via SMS, e-post eller hentemelding i postkassen.

7.2 Uavhentede pakker/forsendelser

Pakker som ikke avhentes innen fjorten (14) dager returneres til PepCall. Om dette skjer vil du belastes en avgift på kr 299,- (NOK) for kostnadene dette medfører for PepCalls administrasjon, frakt, returfrakt og håndtering.

Angreretten utløses ikke automatisk av at pakken ikke mottas.

7.3 Transportskader

PepCall er ansvarlig for varer som skades eller kommer bort ved transport til deg. Reklamasjon av transportskader skal gjøres innen rimelig tid og senest innen to måneder. Ved mottagelse av forsendelsen er det derfor viktig å kontrollere at varen ikke er transportskadet. PepCall anbefaler at du påpeker en eventuell transportskade direkte ved utlevering, og deretter kontakter Xplora sin kundeservice.

8 ANGRERETT

Du som forbruker har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema er vedlagt e-postbekreftelsen av ditt kjøp, og du kan laste ned dette fra (lenke). Melding om bruk av angreretten må kjøperen gi selgeren innen fjorten (14) dager etter at Xplora telefonen er mottatt.

Angreretten gjelder under forutsetning av at varen i det vesentlige er i uforandret stand. Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Returkostnadene skal dekkes av forbrukeren.

9 SALGSPANT

PepCall har salgspant i varen inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

10 REKLAMASJON

Dine rettigheter og plikter ved reklamasjon som følge av forsinkelse og mangel fremgår av forbrukerkjøpsloven.

Om en vare avviker fra det som følger av avtalen mellom deg og PepCall eller på annen måte ikke svarer til den beskrivelsen som er gitt av PepCall, kan varen returneres. Bare feil som kvalifiserer som mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16 omfattes av reklamasjonsretten. Reklamasjonsretten omfatter for eksempel ikke feil som følge av normal slitasje. Ved reklamasjon, sendes varen tilbake til PepCall AS, Munkedamsveien 25, 0250 Oslo. PepCall vil erstatte dine kostnader ved returfrakt dersom reklamasjonen aksepteres.

Ved kjøp av kampanjevarer eller tilbudsvarer kan det gjelde egne regler dersom dette er særskilt opplyst ved kjøpet.

11 KAGERETT

Klager på våre tjenester må i første omgang rettes til XPLORA Mobile AS. Hvis du får avslag hos XPLORA Mobile AS kan du klage videre til Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon eller Europakommisjonens klageportal.

Forbrukerkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på faktura samt manglende leveranse og kvalitet på ekomtjenester til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN).

Ved klage på en fysisk vare du har kjøpt i vår nettbutikk, vennligst rett denne først på e-post til kundeservice@xplora.no og deretter kan den rettes til Forbrukerrådet.

Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Dette er særlig aktuelt hvis du er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Benytt e-postadressen kundeservice@xplora.no ved registrering av klagen hos Europakommisjonen.

***

Sist oppdatert juni 2018

B ABONNEMENTSVILKÅR

1 INNLEDNING

Disse Abonnementsvilkår gjelder for din bestilling av XploraAbonnementet. XploraAbonnementet består av SIM-kort og tilknyttet mobilabonnement og Xploratjenesten.

Xploratjenesten består av tilgang til XploraAppen og dens funksjonaliteter for deg og dine nærmeste, som er nødvendig for å bruke XploraKlokken. Dersom du ikke har PepCall SIM-kort, eller ved et senere tidspunkt velger å benytte en annen SIM-kortleverandør gjelder disse vilkårene bare Xploratjenesten og bare så langt de passer.

Dersom du har tegnet et abonnement med PepCall uten å ha kjøpt klokke, har du angrerett for abonnementet etter samme regler som i punkt 8 i Alminnelige Kjøpsvilkår (lenke til hjemmesiden).

2 AVTALEN

Avtalen består av disse Abonnementsvilkår, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

3 PARTENE

Leverandør er PepCall AS, organisasjonsnummer 814 499 022, telefonnummer 462 82 182, e-postadresse kundeservice@xplora.no, Munkedamsveien 35 0250 Oslo, og betegnes i det følgende som leverandør eller PepCall. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen/du.

Kunden plikter snarest mulig å varsle PepCall om adresseendring og eventuelt andre endringer som kan ha betydning for kundeforholdet.

PepCall inngår ikke avtale med mindreårige (personer under 18 år) med mindre det foreligger samtykke fra foresatt. Avtale kan bare inngås med kunder med leveringsadresse i Norge.

4 AVTALEINNGÅELSE

Avtale om kjøp ansees inngått og er bindende for begge parter når forbrukers bestilling bekreftes på e-post til den e-postadressen som er oppgitt ved bestilling. Ved din bestilling aksepterer du at disse Abonnementsvilkår gjelder mellom deg som forbruker og PepCall.

5 XPLORAABONNEMENTET ER EN INTEGRERT DEL AV KLOKKEN

XploraAbonnementet er en integrert del av klokken og XploraKlokken kommer med et forhåndsinstallert SIM-kort fra PepCall. Du må laste ned XploraAppen, opprette en personlig

bruker og legge til en XPLORA telefon for å ta i bruk abonnementet/tjenesten. Abonnementet/tjenesten aktiveres som steg 2 når du kjøper/bestiller din XPLORA. Det foretas en kredittsjekk i forbindelse med aktiveringen.

SIM-kortet er satt inn i XploraKlokken og kan kun benyttes i denne klokken. Dersom SIM-kortet benyttes/blir forsøkt benyttet i et annet apparat anses dette som vesentlig avtalebrudd, og XploraAbonnementet vil bli terminert umiddelbart og dersom du har kjøpt XploraKlokken på nedbetaling må du returnere denne umiddelbart.

Du vil bli holdt ansvarlig for tap påført PepCall som følge av avtalebruddet, herunder restverdi på klokken og betaling tilsvarende bruddgebyr for eventuell resterende bindingstid.

Ved henvendelse til PepCall kan abonnementet reaktiveres dersom det medfølgende SIM-kortet settes tilbake i XploraKlokken.

6 OVERDRAGELSE AV XPLORAABONNENEMENT – BYTTE AV SIM-KORT

6.1 Kundens overdragelse

Dersom PepCall samtykker kan kunden overdra abonnement til andre som tilfredsstiller PepCalls kundekrav. Kunden må skriftlig forespørre PepCall om overdragelsen. Informasjon om den nye kunden skal da gis til PepCall. Tidligere kunde skal gjøre opp alle utestående krav. Når alle utestående krav med PepCall er gjort opp, anses avtalen med tidligere kunde som opphørt. PepCall kan stille betingelser for overdragelsen, som at det for eksempel skal betales et vederlag for overføringen som ved nytegning av abonnement. Etter overføring overtar den nye kunden alle rettigheter og forpliktelser ved abonnementet.

6.2 PepCalls overdragelse

PepCall kan overdra alle plikter og rettigheter i avtalen til et annet selskap såfremt overdragelsen ikke er urimelig for kunden.

6.3 Bytte av SIM-kort – portabilitet

Kunden står fritt til å bytte leverandør av SIM-kort når eventuell bindingstid er utløpt. Abonnement på tjeneste uten SIM kort fra PepCall – 79 kr pr måned.

Xploratjenesten er en helhetlig tjeneste der PepCall sitt SIM-kort er preinstallert i Xploraklokken. Ved bytte av SIM-kortleverandør vil kunden måtte inngå ny avtale med ny SIM-kortleverandør. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at PepCall ikke tar noe ansvar for feil eller svakheter ved Xploratjenesten som følger av bytte til en tredjeparts SIM-kort. Dersom kunden opplever feil ved tjenesten vil det kunne ta lengre tid å få avhjulpet feilen på grunn av SIM-kortbyttet. Eventuell behandling av personopplysninger som gjøres av tredjepartsleverandør av SIM kortet er underlagt tredjeparts ansvar og kontroll. PepCall har ikke noe ansvar for slik behandling.

For å gjennomføre bytte av SIMkort må klokken sendes inn til XPLORAs hovedkontor (Munkedamsveien 35, 0250 Oslo) for å åpne en låst XPLORA. Det beregnes 14-dagers behandlingstid fra klokken er mottatt.

6.4 Forskuddssbetaling

Etter at avtalt periode for forhåndsbetaling utløper, går avtalen over i en løpende avtale med månedlig betaling. Månedlig betaling vil variere etter valgt abonnement.

Dersom avtalen avbrytes i den forhåndsbetalte perioden, får du tilbake forskuddsbetalte beløp som ikke har forfalt – uten gebyrer. Oppsigelsesfristen er inneværende måned pluss 1 måned.

7 PRISER OG ENDRING AV PRISER OG VILKÅR

Vi har 14 dagers forfall på våre fakturaer. Xploratjenesten faktureres månedlig og forskuddsvis.

PepCall kan foreta endringer i nettilgang, priser og de allmenne vilkårene eller gjøre endringer i tjenestene med 30 dagers skriftlig varsel, dersom f.eks. våre leverandører eller samarbeidspartnere endrer sine betingelser eller som følge av krav fra myndigheter.

Avtalen kan fritt sies opp av deg dersom du ikke godtar endringene, fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

Dersom du er i bindingstid kan du bare fritt si opp avtalen dersom endringene er til ugunst for deg.

Endringer kan skje på kortere varsel dersom de skyldes myndighetskrav, endret regelverk, økning i offentlige avgifter eller force majeure.

Du vil bli varslet via SMS eller i XploraAppen ved endringer av prisene, tjenesten og/eller de Allmenne vilkårene.

7.1 Kredittvurdering

I ethvert kundeforhold som forutsetter kreditt fra PepCall vil det bli foretatt en kredittvurdering av kunden. PepCall forbeholder seg retten til å bestemme en kredittgrense for de tjenestene som til enhver tid leveres til kunden. PepCall har fastsatt en generell kredittgrense på kr. 3.000 for bruk av tjenesten og vil håndheve grensen basert på den enkelte kundes kredittverdighet, forbruksmønster og betalingshistorikk. Gjenpartsbrev vil sendes elektronisk til kundens e-post- eller postadresse. Ved nådd kredittgrense kan PepCall stoppe leveranse av tjenesten på kreditt, herunder sperre abonnementet, inntil kunden har gjort opp alle utestående krav. PepCall kan kreve at kunden forskuddsbetaler for tjenestene som leveres eller ber om sikkerhet for riktig betaling ved forfall. PepCall kan, uten å måtte oppgi grunn, avslå å inngå kontrakt med kunden.

7.2 Kundens ansvar for betaling

Den som til enhver tid er registrert som kunde er ansvarlig for å betale de tjenestene PepCall leverer i henhold til den inngåtte avtalen. Faktura sendes fortrinnsvis per e-post. Det er kundens ansvar å påse at elektronisk kommunikasjon fra PepCall og PepCalls fakturapartner kommer frem til kunden og ikke stoppes i spamfiltre eller lignende. Kunden er selv ansvarlig for at faktura er mottatt. PepCalls faktura gir oversikt over de produkter og tjenester kunden til enhver tid skal betale for, det beløpet som skal betales og forfallsdato for betaling. Ved uteblitt betaling i henhold til forfallsdatoens utløp, sendes det ut inkassovarsel og varsel om stenging av abonnementet. Ved fortsatt uteblitt betaling kan abonnementet bli stengt, Abonnementsavtalen bli sagt opp, og kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, bli sendt over til rettslig inkasso. Dersom kunden mener at fakturaen er feil må kunden klage til PepCall før fristen for betaling utløper, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Den tid klagen er til behandling hos PepCall vil ikke den påklagde del av fakturaen forfalle til betaling. PepCall kan kreve at den ikke påklagde delen av fakturaen må betales i henhold til betalingsfristen. Dersom kunden delbetaler, må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen gjelder. Ved forsinket betaling kan PepCall kreve renter og omkostninger dekket i henhold til “Lov om renter ved forsinket betaling m.m” og det kreves gebyr for utsendelse av betalingsvarsel dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato. Kunden har alltid rett til innsyn i fakturagrunnlaget iht. Ekomforskriften § 1-9.

8 TAUSHETSPLIKT

PepCall og de ansatte i PepCall har i henhold til Ekomloven § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og innhold i kommunikasjonen. PepCall kan likevel utlevere slike opplysninger til politiet, påtalemyndighetene, domstolene eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

9 KUNDENS ANSVAR FOR Å UNNGÅ MISBRUK

Kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort, koder og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene (for eksempel SIM-kort). Kunden skal bruke personlige adgangskoder som skjermlås- eller adgangskode, såfremt utstyret har denne funksjonen, samt PINkode på SIM-kort. Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til PepCall for å hindre misbruk av tjenestene. PepCall vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

10 FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN

10.1 Reklamasjon

Før kunden feilmelder til PepCall, må kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr. Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor PepCall sin ansvarsområde, og kunden burde ha skjønt dette, kan PepCall kreve at kunden dekker de omkostninger som er forbundet med feilsøkingen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir PepCall melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

10.2 Prisreduksjon

Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten(e) på grunn av feil eller mangel i telenettet eller ved tjenesten, kan kunden kreve prisavslag. Kunden vil i slike tilfeller normalt bli godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten.

10.3 Avhjelp

PepCall skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen

10.4 Erstatning

PepCall er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis PepCall godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor PepCalls kontroll, og som PepCall ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

PepCall ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra PepCalls side.

PepCall er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til PepCalls nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset PepCalls tjenester. PepCall anbefaler på generelt grunnlag at kunden tar sikkerhetskopi før installering og benyttelse av programvaren.

10.5 Kundens mislighold

Ved betalingsmislighold vil PepCall sende betalingsoppfordring i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente. Hvis kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan PepCall, en måned etter sendt betalingsoppfordring, stenge for videre bruk av PepCalls tjeneste.

PepCall kan dessuten stenge for bruk av tjenestene dersom kunden;

 • ikke har gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon
 • påfører PepCalls infrastruktur eller tjenester for skade eller forstyrrelser
 • ikke tilfredsstiller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av PepCall
 • opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for elektroniske kommunikasjonstjenester
 • på annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker PepCall, PepCalls representanter eller andre.

Før PepCall iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, ansees kundeforholdet som opphørt. Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt.

10.6 Stenging i andre tilfeller

Hvis det kreves av hensyn til sikkerheten eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan PepCall koble ned kundens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks informeres om nedkoblingen. Dersom kunden flytter, kan PepCall koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til å etablere et nytt kundeforhold på kundens fraflyttede adresse. Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan PepCall, i særlige tilfeller, stenge for bruk av tjenesten eller koble ned forbindelsen til nettet uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

10.7 Ansvarsbegrensning

PepCalls samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000 for hvert tilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra PepCalls side.

11 OPPSIGELSE ELLER HEVING

Forutsatt at kunden ikke har inngått avtale med bindingstid, kan kunden si opp avtaleforholdet med 1 måneds skriftlig varsel, enten i form av epost eller brev. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Oppsigelsen kan gjelde hele eller deler av tjenesten.

Dersom kunden har inngått avtale med bindingstid, og ønsker å avslutte abonnement før utløp av bindingstiden, har PepCall rett til å fakturere kunden et bruddgebyr. Bruddgebyret reduseres trinnvis og er begrenset oppad til samlede månedsavgifter ut gjenværende del av bindingstiden.

Dersom kunden har inngått avtale om nedbetaling av klokken vil de særskilte kjøpsvilkårene gjelde – se «6.2 Betaling med delbetaling».

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra PepCalls side.

Hvis det er saklig grunn, kan PepCall si opp avtalen med en måneds varsel. Det samme gjelder dersom vedkommende teletjeneste eller produkt/prisplan legges ned. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. PepCall kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal PepCall, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

12 BRUKSBEGRENSNINGER OG ENDRINGER I NETT OG TJENESTER

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har PepCall rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av tjenestene. PepCall har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold. PepCall er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

13 BRUKERANMELDELSER

PepCall forbeholder seg retten til å benytte kommentarer eller omtaler som du har gitt på våre nettsteder eller i sosiale medier i markedsføring. For øvrig vil brukeromtaler og kommentarer bli behandlet i henhold til reglene i markedsføringsloven.

Xplora selges og distribueres av: PepCall AS, Munkedamsveien 35, 0250 Oslo | Org.nr. 814 499 022  | kundeservice@xplora.no| Copyright 2016 xplora.no. 

C VILKÅR FOR TJENESTEN – (gjeldende kun for norske forbrukere)

Din tilgang til og bruk av Xploratjenesten er underlagt (1) disse vilkårene, (2) Xploraabonnementsavtalen (3) dine avtaler med tredjeparter, som for eksempel din mobilleverandør og app store/plattform, og (4) alle relevante lover, regler og forskrifter.

Du må være minst 18 år for å bruke Xplora eller få tillatelse fra en av dine foresatte. Ved bruk av hele eller deler av Xploratjenesten godtar du eller din foresatte disse vilkårene. Dersom du eller din foresatte ikke er enig, kan du ikke bruke Xplora.

Oversikt over Xploratjenesten: Mobiltelefonapplikasjonen Xplora T1 «XploraAppen» og mobiltelefon-klokken (“XploraKlokken”), samlet kalt “Xploratjenesten” eller “Xplora”, er en tjeneste fra PepCall AS/Xplora Technologies Ltd i samarbeid med INFOMARK Co. LTD (« samlet kalt PepCall”). Xploraklokken kan konfigureres, spores og kontaktes gjennom XploraAppen.

Samtykke for barn: XploraKlokken er laget for å bæres og brukes av barn. Ved å gi en XploraKlokke til et barn, bekrefter og garanterer du overfor PepCall at du har tillatelse fra barnets foreldre eller foresatte til å aktivere Xploratjenesten og til å tillate PepCall og PepCalls tekniske samarbeidspartnere å betjene Xplora-tjenesten inkludert samle inn og bruke informasjonen fra mobilklokken Xplora som nevnt i disse vilkårene og i personvernerklæring; https://xplora.no/personvernerklaering/

Sporing / Nødstilfeller: XploraKlokken er beregnet for bruk som mobiltelefon og også som sporingsenhet. Merk: Xplora er ikke en garantert feilfri tjeneste. Derfor bør barn og foreldre alltid ha gode forholdsregler for sikkerhet, selv ved bruk av Xploratjenesten.

Personvern: For å kunne tilby Xplora-tjenesten, må vi samle inn og overføre informasjon, fra mobilklokken, inkludert lokaliseringsdata, til PepCall og PepCalls tekniske samarbeidspartnere. Se mer i vår personvernerklæring; https://xplora.no/personvernerklaering/

Hvem er vår kunde: Vår kunde er den som har registrert XploraKlokken i sitt navn. PepCall er ikke forpliktet til å besvare henvendelser fra andre en den som er registrert som kunde.

Lisens til mobilappen Xplora: For å kunne bruke Xploratjenesten, må en av barnets foresatte laste ned og installere XploraAppen på sin mobiltelefon. PepCall gir deg som bruker en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, begrenset lisens til å bruke XploraAppen, utelukkende på mobiltelefoner som du eier eller er ansvarlig for. Du bekrefter og garanterer overfor oss at du har rett til å installere og bruke XploraAppen på den mobiltelefonen du bruker.

Registrering og passord: For å kunne bruke Xplora-tjenesten, må du registrere deg og installere XploraAppen. All informasjon du registrerer må være sannferdig, og du kan ikke bruke aliaser eller andre måter å skjule din sanne identitet. All informasjon må tilhøre deg, og ikke en annen person. Du er ansvarlig for sikkerheten til passordet ditt, og vil være ene-ansvarlig for bruk eller uautorisert bruk under brukernavnet ditt. Hvis du har mistanke om uautorisert bruk av ditt brukernavn, bør du endre passordet og / eller kontakte PepCall eller mobiloperatøren umiddelbart.

Eiendomsrett: PepCall er eksklusiv eier eller autorisert lisensgiver av Xploratjenesten, inkludert all tekst, programvare, grafikk, design og alle varemerker og andre immaterielle eller eiendomsrettigheter. Ved aksept av disse vilkårene erkjenner du at du ikke vil gjøre noe i strid med våre rettigheter eller som vil skade våre rettigheter. Ingen del av Xploratjenesten tillates delt opp eller endret, ei heller skal det lages nytt arbeid basert på Xploratjenesten, uten skriftlig samtykke fra PepCall. Alle rettigheter som ikke er tildelt under disse vilkårene for bruk, er forbeholdt PepCall.

Ansvarsbegrensning: Alle deler av Xploratjenesten tilbys “som den er” og vi gir ingen garantier for at funksjonene i Xploratjenesten eller i materialet eller innhold er feilfrie, at feil vil bli rettet, eller at serveren som gjør tjenesten tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Vi er ikke ansvarlige for bruk av Xploratjenesten, inkludert, uten begrensning, innhold og eventuelle feil. PepCall frasier seg alt ansvar for og garantier for tjeneste fra tredjeparter eller produkter brukt i forbindelse med Xploratjenesten, for eksempel din mobiloperatør, App store eller produsenten av din mobiltelefon.

PepCall er ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Xploratjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis PepCall godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor PepCalls kontroll, og som PepCall ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

PepCall ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra PepCalls side.

PepCall er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til PepCalls nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset PepCalls tjenester. PepCall anbefaler på generelt grunnlag at kunden tar sikkerhetskopi før installering og benyttelse av programvaren.

PepCalls samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10.000 for hvert tilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra PepCalls side.

Ugyldighet: Hvis noen del av disse vilkårene vurderes eller erklæres ugyldig eller umulig å håndheve av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal dette ikke påvirke de øvrige vilkårene for bruk.

Brukeromtaler: PepCall forbeholder seg retten til å benytte kommentarer eller omtaler som du har gitt på våre nettsteder eller i sosiale medier i markedsføring. For øvrig vil brukeromtaler og kommentarer bli behandlet i henhold til reglene i markedsføringsloven.

Kontaktinformasjon: PepCall AS, org.nr. 814499 022, Munkedamsveien 35 0250 Oslo

D TERMS OF SERVICE

1. INNLEDNING

YOUR ACCESS AND USE OF THE XPLORA SERVICE IS SUBJECT TO (1) THESE TERMS OF SERVICE, (2) YOUR AGREEMENTS WITH THIRD PARTIES, SUCH AS YOUR WIRELESS MOBILE OPERATOR, APP STORE/PLATFORM OR DEVICE PROVIDER AND (3) ALL APPLICABLE LAWS, RULES AND REGULATIONS. YOU MUST BE AT LEAST 18 YEARS OF AGE, THE AGE OF MAJORITY IN YOUR PLACE OF RESIDENCE TO USE THE XPLORA SERVICE. BY ACCESSING OR USING ANY PART OF THE XPLORA SERVICE, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU ACCEPT THESE TERMS OF SERVICE. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THESE TERMS, YOU MAY NOT USE ANY PORTION OF THE XPLORA SERVICE.

Overview: Mobile application (the “XPLORA App”) and the mobile device (the “XPLORA Watch”, collectively the “XPLORA Service”) are provided by PepCall AS / XPLORA Technologies Ltd. in partnership with INFOMARK Co.,Ltd. (collectively the “COMPANY”). The XPLORA Watch can be configured, monitored and contacted through the XPLORA App.

Consent for the Child: The XPLORA Watch is intended to be worn and used by a child. By providing the XPLORA Watch to a child, you represent and warrant to COMPANY that you are authorized by such child’s parent or guardian to enable and permit COMPANY to operate the XPLORA Service and collect and use the information from the XPLORA Watch used by the child as stated in these Terms of Service and the Privacy Policy https://xplora.no/personvernerklaering/ .

Location Device / Emergency: The XPLORA Service is intended for use as a communication and location tracking device. However, the XPLORA Service is not a failsafe security system. Therefore, proper safety precautions should always be used with children, despite the use of the XPLORA Service.

Privacy: The XPLORA Watch is constantly collecting and transmitting data according to our Privacy Policy, such as location data. Such detailed data collection and use is critical to the successful operation of the XPLORA Service.

Who is our customer: Our customer is the individual who has registered the XPLORA Watch. We are under no obligation to respond to requests, inquires, demands or communications from any party (such as another family member) other than our customer.

XPLORA App License: In order to use the XPLORA Service, you will need to download and install the XPLORA App. COMPANY hereby grant you a non-exclusive, non-transferable, revocable, limited license to use the XPLORA App solely on devices that you own or manage. You represent and warrant to us that you have the right to install and operate the XPLORA App on such devices you are using.

Registration and Passwords: In order to use the XPLORA Service, you must register and install the XPLORA App. All information about you must be truthful, and you may not use any aliases or other means to mask your true identity. All personal information must belong to you and not any other person. You are responsible for the security of your password and will be solely liable for any use or unauthorized use under your user name. If you suspect any unauthorized use of your user name, you

should change your password and/or contact COMPANY immediately. Please note that if you wish to delete your customer account, it will not be sufficient to uninstall the Xplora App. Request for deletion must be addressed to our customer service.

Proprietary Rights: We are the exclusive owner or authorized licensors of the XPLORA Service, including all copy, software, graphics, designs and all copyrights, trademarks and other intellectual property or proprietary rights contained therein. Without limiting the foregoing, you acknowledge that the XPLORA Service is the exclusive property of COMPANY, and that you will not take any act inconsistent with our ownership rights or that would damage our ownership rights. No part of the XPLORA Service may be reverse engineered, decompiled or modified, nor may derivative works be created based on the XPLORA Service, without the prior written consent of COMPANY. All rights not granted under these Terms of Service are reserved by COMPANY.

Disclaimer of Warranties: ALL PARTS OF THE XPLORA SERVICE ARE PROVIDED “AS IS” AND WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND WHATSOEVER AND WE DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NON-INFRINGEMENT, TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WE DO NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE XPLORA SERVICE OR ANY MATERIALS OR CONTENT CONTAINED THEREIN WILL BE COMPLETELY SECURE, UNINTERRUPTED OR ERROR FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE SERVER THAT MAKES IT AVAILABLE IS FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR THE USE OF THE XPLORA SERVICE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE CONTENT AND ANY ERRORS CONTAINED THEREIN PROVIDED BY THIRD PARTIES.

COMPANY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR, OR WARRANTIES FROM, THIRD PARTY SERVICES OR PRODUCTS USED IN CONNECTION WITH THE XPLORA SERVICE, SUCH AS APP STORE/PLATFORM PROVIDER OR DEVICE MANUFACTURER.

IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE UNDER ANY THEORY OF TORT, CONTRACT, STRICT LIABILITY OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS, LOST DATA, LOST OPPORTUNITIES, COSTS OF COVER, EXEMPLARY, PUNITIVE, PERSONAL INJURY/DEATH, EACH OF WHICH IS HEREBY EXCLUDED BY AGREEMENT OF THE PARTIES REGARDLESS OF WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some jurisdictions prohibit the limitation of warranties as set forth herein. If any part of these warranty disclaimers or limitations of liability is found to be invalid or unenforceable for any reason or if we are otherwise found to be liable to you in any manner, then our aggregate liability for all claims under such circumstances for all liabilities, shall not exceed the greater of (1) the amount paid by you to purchase the XPLORA Watch from XPLORA web shop or an authorized reseller or (2) one hundred Euro (€100).

In any event all disclaimers and limitations shall apply to the extent accepted by the relevant jurisdiction.

Severability : If any part of these Terms of Service shall be held or declared to be invalid or unenforceable for any reason by any court of competent jurisdiction, such provision shall be ineffective but shall not affect any other part of these Terms of Service.

User Ratings: COMPANY reserves the right to use / not use and publish / not publish any comments and/or ratings you give on our webpages, Facebook, Instagram, Twitter or other media.

Contact Information for Norway: PepCall As , e-postadresse: kundeservice@xplora.no, Munkedamsveien 35 0250 Oslo. We will respond to any questions regarding the services and these terms via e-mail.

Contact Information f or Sweden: PepCall As , e-postadresse: kundservice@xplora.se, Munkedamsveien 35 0250 Oslo. We will respond to any questions regarding the services and these terms via e-mail.

Contact Information for UK: XPLORA TECHNOLGIES LTD, support@myxplora.co.uk , Belmont Place, Maidenhead, UK

Contact Information for Germany: XPLORA TECHNOLOGIES Deutschland GmbH, kundenservice@myxplora.de , Neuer Wall 35, 20354 Hamburg

***

These terms was last updated: November 2017. You will be notified if the Terms of Service in case of material changes to these Terms of Service.