Allmenne vilkår

 

Avtalevilkår forbrukervern

Disse Generelle Vilkårene anvendes på kjøpsavtalen du som forbruker inngår med PepCall AS, organisasjonsnummer 814 499 022 Bryggegata 9, 0250 Oslo.

Disse avtalevilkårene utfyller de generelle reglene som følger av forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34), angrerettloven (LOV-2000-12-21-105) og personopplysningsloven (LOV-2000-04-14-31) som gjelder for alle kjøp på www.xplora.no.

Priser og gebyrer

De priser som oppgis på www.xplora.no er inkludert merverdiavgift (mva.). Fraktkostnad varierer i forhold til leveringssted. Varene sendes fra Norge uten gebyrer og toll og merverdiavgift er inkludert. Særskilt gebyr kommer i tillegg for fakturabestillinger, oppkrav, samt for uavhentede pakker.

Inngåelse av kjøpsavtale

XPLORA bestilles på www.xplora.no eller via vår kundeservice. Avtale om kjøp ansees inngått når din bestilling bekreftes på e-post til den e-post adressen som er oppgitt ved bestillingen. Gjennom bestillingen aksepteres Pepcalls Generelle Vilkår. PepCall inngår ikke avtale med mindreårige (personer under 18 år) med mindre det foreligger samtykke fra foresatt. Avtale kan bare inngås med kunder med leveringsadresse i Norge.

Bruk av medfølgende SIM-kort i XPLORA telefonen

Det medfølgende SIM-kortet i XPLORA kan kun benyttes i XPLORA telefonen. Dersom SIM-kortet benyttes/blir forsøkt benyttet i et annet apparat anses dette som avtalebrudd. XPLORA abonnementet vil følgelig termineres dersom SIM kortet ikke gjeninnsettes i XPLORA telefonen . Dersom XPLORA er kjøpt på delbetaling vil restbeløpet for XPLORA telefonen forfalle i sin helhet og en sluttfaktura vil bli sendt. For å videre kunne benytte XPLORA telefonen må det medfølgende SIM-kortet settes tilbake i XPLORA telefonen og abonnementet kan reaktiveres når dette er utført.

Leveranse

Pakken (Klimanøytral Servicepakke) blir levert til ditt postkontor/ Post i Butikk, hvor du henter pakken selv. Transporttid er normalt 1-3 virkedager, avhengig av strekning. Pakken kan leveres over hele landet, inkludert Svalbard. Du varsles om at pakken er ankommet via SMS, e-post eller hentemelding i postkassen.

Uavhentede pakker/forsendelser

Pakker som ikke avhentes innen fjorten (14) dager returneres til Xplora. Om dette skjer vil du debiteres en avgift på kr 299,- (NOK) for kostnadene dette medfører for Xploras administrasjon, frakt, returfrakt og håndtering. Angreretten utløses ikke automatisk av at pakken ikke mottas.

Angrerett

Du som forbruker har alltid fjorten dagers angrerett etter angrerettloven. For at du skal føle deg helt trygg på ditt kjøp tilbyr Pepcall fjorten (14) dagers angrerett fra det tidspunktet du har mottatt varen eller en vesentlig del av den. Returkostnadene skal i henhold til Angrettlovens paragraf 15 dekkes av forbrukeren. Angreretten gelder under forutsetning av at varen i det vesentlige er i uforandret stand.

Reklamasjon

Om en vare avviker fra det som følger av avtalen mellom deg og PepCall eller på annen måte ikke svarer til den beskrivelsen som er gitt av Pepcall, kan varen returneres. Bare originale feil omfattes av reklamasjonsretten. Reklamasjonsretten omfatter for eksempel ikke feil som er omfattet av normal slitasje. Ved reklamasjon, sendes varen tilbake til PepCall AS, Bryggegata 9, 0250 Oslo. PepCall har ingen mulighet til å erstatte kostnader ved returfrakt.

Retur

Varen skal være ubrukt og sendes tilbake uskadet i originalforpakning. Samtlige etiketter skal sitte på, og manualer skal sendes med. Det er viktig at ytre emballasje anvendes og at limbånd og annet materiale ikke klistres på originalforpakningen.
Varer med brutt forsegling kan ikke returneres. Retur kan ikke sendes i postoppkrav. Etter mottak ved godkjent retur vil tilbakebetaling til skje innen fjorten (14) dager fra PepCall mottok den returnerte varen. Tilbakebetaling skjer bare mot innsetting på bankkonto, ikke kontant.
For å muliggjøre en eventuell retur må du kunne dokumentere kjøp og PepCall anbefaler at du tar vare på ordrebekreftelse og betalingsreferanse som kvittering for ditt kjøp.
For informasjon eller hjelp med retur ta kontakt med Xploras kundeservice.

Retur av kampanjevarer

Ved kjøp som berettiger til gave eller ekstra rabatt betraktes verdien av gaven eller den ekstra rabatten som generell rabatt på hele beløpet i kjøpstilfellet. Om en del av kjøpet byttes og/eller returneres, vurderes de returnerte varene til kjøpesummen minus sin relative andel av den generelle rabatten. Ved bytte skjer det ingen omregning basert på den opprinnelige grunnen for gaven eller rabatten.

Kampanje og tilbud om gave eller ekstra rabatt er bare tilgjengelig for nye kjøp via www.xplora.no og kan ikke benyttes retroaktivt. Gave eller rabatt kan ikke overføres til annet kjøp og kan ikke tilgoderegnes ved bytte til annen vare.

Transportskader

PepCall er ansvarlig for varer som skades eller kommer bort ved transport til deg. Reklamasjon av transportskader skal gjøres innen rimelig tid og senest innen to måneder. Ved mottagelse av forsendelsen er det derfor viktig å kontrollere at varen ikke er transportskadet. PepCall anbefaler at du påpeker en eventuell transportskade direkte ved utlevering, og deretter kontakter Xplora sin kundeservice.

Betaling med faktura

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager.  Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Betaling med delbetaling

Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du opprette en kontokreditavtale og delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall. For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk.

Har du spørsmål vedr. faktura eller delbetaling kan du ringe Svea Finans på tlf 73 93 06 70 for mer informasjon. Allmenne vilkår for SweaWebPay finner du her. Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

Force Majeure

Dersom det inntreffer omstendigheter som ligger utenfor PepCalls rimelige kontroll, for eksempel ved endret lovgiving, myndighetsavgjørelser, streik, blokade, sabotasje, krig, terrorisme, brann, oversvømmelse, naturkatastrofer eller liknende hendelser skal Pepcall sin forpliktelse til å oppfylle kjøpsavtalen utsettes så lenge omstendighetene fortsatt gjelder.

Personopplysninger

PepCall har ansvar for at de personopplysninger som oppgis i forbindelse med et kjøp behandles i samsvar med personopplysningsloven. Gjennom kjøpsavtalen med PepCall samtykker du i at dine opplysninger oppbevares for å kunne behandle din kjøpsordre og gjennomføre kjøpet, tilrettelegge for framtidige kjøp, oppdatere ordrestatus, samt for utsending av tilbud fra PepCall, eller PepCalls samarbeidspartnere gjennom sms, e-post eller annen direktereklame. Som kunde kan du få innsyn i de oppbevarte opplysningene, endre opplysningene eller be om at opplysningene slettes. Du kan også når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å få utsendt tilbud.

Pris- og Produktinformasjon

Ved eventuelle feil i opplysninger om lagerstatus eller pris, forbeholder PepCall seg retten til å heve kjøpet. Om varen er utgått eller av annen grunn ikke er tilgjengelig er PepCall ikke ansvarlig for å skaffe varen, men kan foreslå en alternativ vare. Alle bildeillustrasjoner må betraktes som illustrasjoner og er ingen garanti for varens nøyaktige utseende og beskaffenhet.

Brukeranmeldelser

Dersom du gir brukeranmeldelser om produkter på xplora.no, pepcall.no eller på våre Facebook sider, Instagram sider, Twitter eller andre digitale flater tilhørende PepCall, gir du også PepCall retten til å publisere disse på Xplora.no og eller pepcall.no samt i andre kanaler og medier. PepCall forbeholder seg retten til ikke å publisere og/eller fjerne innsendte brukeranmeldelser.

Annet

Ved eventuell tvist gjelder norsk lov.
Ved spørsmål omkring innholdet av Generelle Vilkår eller praksis ved angrerett, reklamasjoner, transportskader eller annet, ta kontakt med Xplora kundeservice. Kontaktinformasjon for kundeservice finner du på www.xplora.no.

For mer informasjon om netthandel vises det til: http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/netthandel
Senest oppdatert 08-08-2016