XPLORA i skolesammenheng

Vår undersøkelse viser at det er 58% skoler/SFO som tillater XPLORA, så lenge skolemodus er skrudd på.

Barn og unge trenger arbeidsro for å lære og for å prestere, og det er flere steder i verden der mobiltelefoner er forbudt i skolesammenheng. Her i Norge er det den enkelte skole og den enkelte lærer som kan selv avgjøre hva som fungerer best for deres elever.

Vår undersøkelse viser at det er flere skoler/SFO som tillater XPLORA, så lenge skolemodus er skrudd på 🙌🏻

 

Kan vi bruke XPLORA på skolen?

XPLORA er en mobiltelefon og i skolesammenheng er det viktig at vi respekterer skoleregler knyttet til bruk av mobiltelefoner. Det varierer veldig fra skole til skole hvordan retningslinjer er og vi oppfordrer alle foreldre til å bli kjent med disse. Det er umiddelbart flere skoler/ SFO som begynner å bli bedre kjent med XPLORA og skolemodus, og det er flere som tillater dette så lenge skolemodus er skrudd på😊

 

Hva er skolemodus?

Skolemodus er en innstilling for faste av-/på tidspunkt som forhindrer barn i å bruke XPLORA utenfor de angitte tidspunktene. Da fungerer XPLORA utelukkende som en vanlig klokke og ingen andre funksjoner er tilgjengelige for barnet. Dette styrer foreldrene gjennom XPLORA foreldre-appen og er ikke mulig å styres av barnet selv. På den måten er ikke XPLORA noen form for forstyrrelse i klasserommet.

 

Vi håper at i fremtiden vil alle skoler tillate XPLORA i skolesammenheng så lenge skolemodus er skrudd på🤞🏻💖

For å lese mer om XPLORA trykk HER