FUNKSJONER

PLASSERING

XPLORA bruker den mest avanserte lokasjonsteknologien som er tilgjengelig i dag. Dvs at vi både bruker AGPS, Active Wifi og GSM. Dette er den samme teknologien man finner i en smarttelefon. Dog er det viktig å understreke at i motsetning til  en smarttelefon sin egen visning av lokasjon, som skjer live, vil det i XPLORA sitt tilfelle alltid være en forsinkelse fra klokken sender sin lokasjon til XPLORAAppen da denne går via en server. Det betyr at barnet kan ha flyttet seg fra en posisjon til en annen, på tiden det tar å formidle denne informasjonen. Primærbrukerne av XPLORAAppen kan velge hvor ofte disse lokasjonsdataene skal rapporteres. Merk at hyppigere oppdateringer vil redusere batteritiden. De intervaller man kan velge mellom er 15-30-60 minutter eller kun ved forespørsel. Primærbruker kan når som helst be om en manuell oppdatering, uavhengig av tidsintervallene som er valgt. Normalt tar det mellom 30 til 90 sekunder å få lokasjon ved en manuell oppdatering. Nøyaktigheten er avhengig av lokaliseringsteknologi som er tilgjengelig. GPS er den mest nøyaktige og gir vanligvis en presisjon mellom 5 og 50 meter. Wifi gir vanligvis nøyaktighet mellom 25 og 100 meter. GSM er i hovedsak brukt som en back-up, og er minst presis, normalt mellom 500 og 1000+ meter.

SIKRE SONER

En sikker sone/Safe zone, er et virtuelt gjerde som definerer et område der Primærbruker ønsker å få varsel, om barnet entrer eller forlater.

Når barnet går inn/ut av det definerte området, vil Primærbruker få en melding på din smarttelefon. Dette er en notifikasjon og krever at mobilen har dekning. Det vil naturlig være forsinkelse på denne rapporteringen, basert på hvilket intervall Primærbruker har satt lokasjonsoppdateringen (se eget avsnitt) Om Primærbruker f.eks. har valgt 15 minutter som intervall vil det ta 15 minutter før en ny lokasjon er mottatt og deretter rapportert. Vi anbefaler derfor ikke å benytte denne varslingen som en alarmfunksjon, men heller som et verktøy for beskjed om barna har kommet hjem fra skole og liknende, i tilfeller der det ikke er kritisk at beskjeden mottas raskt.

ALARM

XPLORA-klokken har en innebygd alarmfunksjon. Hensikten med denne funksjonen er at barnet enkelt skal kunne få tak i en voksen. Hvis barnet trykker på SOS-knappen, blir alle kontaktene på listen oppringt (starter ved kontakt nr. 1 og ringer deretter til neste om ikke svar) parallelt med at det sendes et varsel til alle som har XPLORAAppen koblet til klokken. Dette for at de skal kunne få vite  lokasjonen. XPLORAtjenesten  har ingen andre innebygde alarm-, sikkerhets- eller varslingssystemer, og bør aldri brukes som en nødtjeneste. Det er heller ment som en hurtig-ring funksjon for å nå en voksen, der en unngår å skrolle gjennom kontaktlisten og ringe flere ganger dersom en ikke får svar. For at funksjonen skal fungere må  XPLORAKlokken vært koblet til  GSM nettet.

RINGE

Klokken fungerer også som en telefon, der både foreldre kan ringe klokken/barna og barna kan ringe foreldre. Til forskjell fra en alminnelig telefon, er det i Xploraappen lagt inn mulighet for foreldrene å bestemme hvem som har anledning til å ringe barna. Gjennom Xploraappen kan de definere inntil 12 ulike nummer, og kun disse vil ha anledning til å ringe til klokken. Barna kan heller ikke ringe nummer som ikke er lagt til på denne listen. Dette gjør at fremmede ikke har anledning til å kontakte barna. Nummeret til SIM kortet fra PepCall som er preinstallert i klokken er offentlig tilgjengelig. Ved skifte av SIM kort levernadørbonnenten selv sørge for at nummeret holdes skjult. Ringefunksjonen bruker tradisjonell GSM teknologi og trenger dekning for å fungere på samme måte som en tradisjonell mobiltelefon.

SENDE MELDING

Klokken kan også motta SMS beskjeder. Det er kun de som er lagt til på ringelisten (se avsnitt for å ringe) i Xploraappen som kan sende melinger. Andre nummer som sender melding til klokken vil bli blokkert. Per i dag kan klokken ikke besvare meldinger.