Vi heier på aktive barn

Barn er skapt for bevegelse og aktivitet.

Samtidig er Helsedirektoratet  bekymret for at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, men tvert imot ser ut som om det reduseres.

Barn er skapt for bevegelse og aktivitet

Barn og unge bør være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være med moderat eller høy intensitet.

Minst tre ganger i uken bør det legges til rette for aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og som styrker skjelettet.

Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn.

 

Foto: @iselinhauge

Negative effekter av å sitte mye i ro

Dessverre ser vi en tydelig tendens for at tiden som benyttes i ro foran ulike skjermer øker med stigende alder. Man ser sammenhenger mellom stillesitting og kroppsvekt, motoriske ferdigheter, kognitiv utvikling og risikofaktorer til hjerte- og karsykdommer blant barn og unge.​​ Barn og unge som bruker mye tid foran skjerm som tv, pc og nettbrett, rapporterer dessuten om dårligere psykisk helse enn barn og unge som bruker mindre skjerm.

Må bryte mønsteret

Vi i XPLORA mener at det er derfor enda viktigere enn noensinne å tilpasse teknologien til barnas behov – en teknologi som kan trekke opp interessen til å bevege seg utendørs.

 

Foto: @splintus

Vi heier på aktive barn og ønsker å inspirere til aktiv og sosial lek og aktivitet.

Alle våre nyeste modeller er utstyrt med skrittelleren der barnet kan følge med på hvilken distanse det tilbakelegger når det er ute og leker. Med XPLORA 4 kan barna ta flotte bilder eller video, og den er skapt for å lette hverdagen, men fortsatt legge til rette for barns lek og trygge rammer.

Med XPLORA på armen vil det være lettere for barn og foreldre å redusere tiden innendørs – uteaktiviteter øker sannsynligheten for aktiv lek og fysisk aktivitet.

Trykk HER for å lese mer om XPLORA 4