Vi lanserer XPLORA Care

For økt frihet og trygghet i hverdagen, lanserer nå XPLORA mobilklokken XPLORA Care.

Med et enkelt trykk kan man ringe sine nærmeste eller se klokkens posisjon. XPLORA Care kommer med kalender og SOS-funksjon.

For de eldre er trygghet, omsorg og tilstedeværelse svært viktig. I takt med at vi stadig blir eldre, øker behovet for et sterkt pleie – og omsorgsapparat, men også utvikling av gode teknologiske hjelpemidler. XPLORA ønsker å bidra i utviklingen og lanserer derfor XPLORA Care.

XPLORA Care en mobiltelefon utformet som en klokke. Den kan motta meldinger og ringes med, men innehar også sporing slik at brukeren raskt kan lokaliseres dersom uhellet først er ute. Lokasjonsverktøyet benytter GPS, GSM og WIFI.

XPLORA Care har skritteller som motiverer til økt aktivitet, bildealbum og mulighet for påminnelser til f.eks. viktige avtaler og medikamenter. Med slike funksjoner ønsker vi at eldre enkelt kan ha kontakt med sine nærmeste, og har økt mulighet til å bo i sine egne hjem lengre for god livskvalitet.

Gjennom XPLORA appen (for iOS og Android) kan pårørende styre XPLORA telefonens innstillinger, slik som  påminnelser, kontakter, sende bilder og se hvor brukeren befinner seg.

XPLORA Care kan kjøpes her og i utvalgte Elkjøp butikker