XPLORA Care for trygghet og tilstedeværelse

Mobilklokken XPLORA Care ble utviklet med tanke på trygghet og tilstedeværelse for de eldre. Den ble lansert høsten 2018 med et tidløst design og en rekke funksjoner.

Med XPLORA Care ønsker XPLORA å bidra med et teknologisk verktøy som både kan bedre kommunikasjonen mellom eldre og deres nærmeste, samtidig som den kan fungere som et nyttig hjelpemiddel i deres hverdag.

I takt med at vi stadig blir eldre, spør mange seg selv;
Hvordan skal vi kunne være tilstede i framtiden for de vi er glade i?
Kommer våre nærmeste til å bli tatt vare på, på best mulig måte?

XPLORA Care for tilstedeværelse og omsorg

 

Med at vi stadig blir eldre, kommer også et økende press på pleie – og helsesektoren i Norge. Sektoren som allerede gjør en innsats vi applauderer og verdsetter svært høyt. Vi vil derfor også ha et økende behov for flere ressurser inn i pleie – og helsesektoren for å imøtekomme behovet for assistanse av de eldre.

Visjonen for XPLORA Care har vært at vi ønsker å være i forkant. Vi ønsker å kunne hjelpe eldre i alle situasjoner, med og uten helseutfordringer. Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for mennesker som fortsatt bor i sine egne hjem, men også mennesker som har utfordringer i hverdagen knyttet til diagnoser som Alzheimer og demens.

Mobilklokken XPLORA Care kan ringe og motta samtaler. Den har også en SOS-knapp der brukeren har mulighet for å sende ut varsel til sine nærmeste dersom de har behov for assistanse. Dersom brukerens nærmeste har behov for å lokalisere brukeren og klokken, benytter klokken GPS for lokalisering.

XPLORA Care funksjoner

Med XPLORA Care kan det legges inn viktige påminnelser som avtaler, medisinbruk eller tidspunkt for daglige rutiner i hjemmet. Mobilklokken har skritteller som motiverer for økt aktivitet, bildealbum for hyggelige minner og den kan motta SMS fra mobilklokkens kontakter. XPLORA Care er utstyrt med en skarp og tydelig skjerm, der brukeren enkelt kan navigere inn på klokkens ulike funksjoner.

Dersom du ønsker å kjøpe XPLORA Care, kan den kjøpes HER.

Klokken krever et abonnement fra XPLORA Mobile for å fungere.
Abonnementet til XPLORA Care koster 189,- per måned.