Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i næringslivet, samt sikre offentlighetens tilgang til informasjon. Xplora er forpliktet til å sikre at menneskerettigheter og gode arbeidsforhold respekteres i vår leverandørkjede og innenfor vår virksomhet. Vi erkjenner at denne forpliktelsen krever kontinuerlige innsats og forbedring gjennom implementering av tiltak for å oppnå disse ambisjonene.

Xploras Annual Transparency Report 2022 gir en oversikt over aktsomhetsvurderingene som Xplora har gjennomført. I rapporten beskriver vi også tiltakene som er vurdert og implementert for å redusere risikoen for negative virkninger Xploras aktiviteter kan ha på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Xploras retningslinjer om hvordan vi integrerer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er tilgjengelig her. Retningslinjene beskriver arbeidet som må utføres for å oppfylle kravene i åpenhetsloven.

Vi har etablert en mekanisme for klagebehandling vedrørende mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: compliance@xplora.com.

Informasjonsforespørsler kan også sendes til compliance@xplora.no. Vi vil besvare informasjonskravet innen tre uker.

Mer informasjon om åpenhetsloven finnes her.