Smartklokker for barn

Barnets første mobiltelefon

Med Xploras smartklokker kan barnet ditt ringe og sende talemeldinger til sin kontaktliste. Du kan selv definere hvem barnet ditt skal ha kontakt med – helt enkelt i vår foreldre-app.
I den samme appen får du også informasjon om hvor barnet ditt befinner seg.

Mobbing over mobil er et kjent fenomen for foreldre, barn og lærere, og frykten for at uvedkommende tar kontakt med barnet ditt over mobiltelefon er mange foreldres verste mareritt.

Derfor har vi utviklet en ny mobiltelefon-løsning tilrettelagt for barn, helt uten tilgang til internett.

 

Ingen sosiale medier, ingen forstyrrelser

Smartklokkene kommer uten vanedannende apper som sosiale medier og spill.

Uten tilgang til internett og sosiale medier begrenser vi også barnets tilgang til både upassende innhold eller kontakt med uvedkommende.

For at XPLORA ikke skal forstyrre barnets konsentrasjon på skolen, har vi integrert skolemodus i alle våre Xplora – modeller. Skolemodus er en innstilling med faste av-/på-tidspunkt, som forhindrer barn i å bruke smartklokken utenfor de angitte tidspunktene. Da fungerer smartklokken utelukkende som en vanlig klokke og ingen andre funksjoner er tilgjengelige for barnet.

Dette styrer foreldrene gjennom vår egen foreldre-app og ikke av barnet selv. På den måten er ikke smartklokken noen form for forstyrrelse i klasserommet. I foreldre-appen definerer du også enkelt hvem barnet ditt skal ha kontakt med.

 

Trygghet med GPS

Det kan oppleves som en trygghet at man alltid vet hvor barna er, også for barnas del. Xplora X5 har en plasseringsfunksjon via Google Maps for å angi hvor barnet befinner seg – dersom det skulle komme bort fra foreldrene.

Å håndtere alle aktivitetene i en moderne familie er en utfordring for de fleste. Med smartklokken kan barnet ditt alltid nå deg, og du vet hvor barnet befinner seg med den unike GPS-funksjonen. I Xploras app får du også beskjed på din smarttelefon om barnet går inn i eller forlater en forhåndsinnstillt “trygg sone” slik som f.eks. skolen eller hjemmet.

 

Din data er trygg hos oss

Det finnes utallige smartklokker for barn på markedet, og det er ikke alltid like enkelt å finne den riktige. Ikke alle kjenner til sikkerhetsstandarder eller standarder for stråling, og det er lett å kjøpe et produkt som ikke tilfredsstiller disse.

Xplora-tjenestene er basert på anerkjente sikkerhetsstandarder for datakryptering, datalagring og datakommunikasjon, og har vært gjennom grundige sikkerhetstester.

Våre klokker tilfredsstiller GDPR-bestemmelsene ift. håndtering av personvern og sletting av brukerdata. Produktene tilfredsstiller også europeiske standarder for stråling.

Vi tar personvern, datasikkerhet og forbrukerrettigheter på alvor og vi arbeider hele tiden for å gi våre kunder et trygt og godt produkt.