Bli med å bidra til en tryggere fremtid for barna – ta skritt med mening!

Hvordan ville ditt og barna dine sine liv vært om dere ikke hadde tilgang på elektrisk strøm? Tenk deg sykehus uten strøm, skoler, hjem – alle arenaer som blir totalt lammet og infiltrert av mangelen på elektrisitet – og livskvalitet til barna som lever slik preges sterkt av dette. En stor andel av verdens barn og voksne lever dessverre slik. Og verre blir det, om vi ikke bidrar. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi kan hjelpe – og ikke minst bidra til å endre dette – sammen!

Gigantisk samarbeidsprosjekt – og hvordan delta?

I flere måneder har vi nå planlagt det som blir selskapets aller største humanitære kampanje så langt: Vi skal hjelpe en landsby i Libanon med å få tilgang til ren energi og dermed få sitt lokalsamfunn på fote igjen. Og dette via deres skritt!

Xplora sin visjon er at barn og unge skal lære om verdien av fysisk aktivitet og redusere egen skjermtid, i kombinasjon med støtte til sosiale og bærekraftige løsninger.Sosial bærekraft og samarbeid er avgjørende for at vi som verdenssamfunn skal ta de avgjørende steg mot FNs bærekraftsmål for 2030.

Den 25. april går startskuddet for Net Zero-kampanjen, hvor vi for første gang skal engasjere og aktivisere mennesker over hele verden – unge som gamle! Derfor kan alle som ønsker, store som små, bidra med egne fysiske skritt i denne pilot-kampanjen. En mobil og et ønske om å bidra til en mer bærekraftig verden er eneste forutsetning!

Skritt med mening –  alle bekke små gir en stor Å!

Xplora inviterer alle til å teame opp sammen – på et av tidens kanskje viktigste viktig og mest meningsfylt oppdrag – der vi kan gi barn en bedre og tryggere oppvekst. Samme kan vi gjøre underverker; et lite bidrag og noen skritt fra deg og dine, utgjør en helt uvurderlige forskjell for mange. La oss sammen gå fremtiden i møte for den neste generasjonen. Dine skritt påvirker – bli med oss på denne meningsfulle turen!

Du kan delta på flere måter – du melder deg og barna dine på slik:

1: Gjennom Xploras aktivitetsplattform!

– Ved hjelp av Xploras anerkjente og godt etablerte aktivitetsplattform får alle som melder seg på kampanjen muligheten til å bidra til humanitært arbeid kun ved å være fysisk aktive – skrittene telles automatisk av mobil eller smartklokke eller XMOVE. For de som ikke kjenner vårt univers for barn fra før, kan vi fortelle at vi har gjennomført mange aktivitetskampanjer med sosiale formål. Sammen med UNICEF har vi med Xplora-barn samlet inn over ekvivalent til 1.000.000 liter rent vann til barn som ikke har tilgang på dette, plantet trær for å redde dyrelivet, vi har løpt med Sonic the Hedgehog og vi har sammen gått til Mars! Er du Xplora-kunde, kan du gå inn via din Xplora-app.

2: Vår Xplora-app!

– Du trenger ikke være kunde av oss for å delta. Du trenger heller ikke en Xplora-klokke for å bli med på denne kampanjen – alle kan fritt laste ned Xplora-appen til sin mobil og automatisk bidra med dine skritt der! Få med deg dine nære og kjære, naboer og kollegaer med jungeltelegrafen til alle vi kjenner, og mobiliserer det vi kan for å bidra til et prosjekt som kommer til å endre levevilkårene for veldig mange mennesker.

Innlegg fortsetter under bildet

Anerkjennelse og ekstra premiering

De 100 som bidrar med flest skritt får navnet sitt på en æres-tavle, som overrekkes til ordføreren i pilotbyen ved kampanjens slutt. Vi vil også premiere tre deltagere i slutten av hver av kampanjens tre milepæler. Bli med å påvirke til en bedre fremtid for barna og befolkningen ved å melde deg på i dag!

Mer om Net Zero

Så hva er Net Zero? Kort sagt handler det om å bli karbonnøytral og skape en verden hvor vi kan stanse global oppvarming, og gjennom slik omstilling gjøre jorden levelig også i fremtiden. I dette pilotprosjektet skal vi ikke bare omgjøre en hel by i Libanon til å oppnå Net Zero-status, men vi skal også mobilisere en global folkebeveglese for bærekraftige løsninger. I et større perspektiv, er vi også med på å dokumentere en metode for FN i arbeidet for å nå målet på 10.000 CO2-nøytrale byer innen 2030. Vi trenger alles engasjement!

Alle som blir med og gir sine fysiske skritt til kampanjen, bidrar til at United Cities med partnere frigjør penger til å bygge solcelleanlegget tilknyttet pilotbyen i Libanon. Dette har mange fordeler:

1) Inspirasjon til økt fysisk aktivitet.

2) Læring om mer bærekraftig atferd.

3) Utskifting av skitne dieselaggregat med solcelleenergi.

4) Lokalsamfunnets tilgang til tilstrekkelig og ren energi, er de kortsiktige resultatene. På lengre sikt tilrettelegger tilgang på ren energi for bedre helsetjenester, undervisning, matproduksjon og transport.

Les mer og kjøp vår innovative smartklokke for barn