Hvor tidlig skal barnet ditt få mobiltelefon? 

Har du følt på at det er for tidlig å gi barnet ditt en mobiltelefon, men synes det er vanskelig å stå imot presset? En fersk rapport viser at du er ikke alene.

 

En ny rapport fra Medietilsynet tar for seg problemet mange foreldre føler på for tiden: Bør egentlig barnet mitt få egen smarttelefon? Undersøkelsen viser at frykt for utenforskap fører til at mange foreldre gir barna sine mobiltelefoner og tilgang til sosiale medier tidligere enn de egentlig ønsker. 

 

Ikke modne nok

Tallene er klokkeklare og viser at norske barn får mobil stadig tidligere. 93 prosent av alle barn mellom ni og elleve år har i dag egen mobil. Halvparten av ni- og ti-åringene er på sosiale medier.

 

– Selv om foreldrene forstår at barna kan bli eksponert både for innhold og situasjoner som de kanskje ikke er modne nok til å håndtere, får mange barn tilgang til sosiale medier før de er 13 år. Ifølge foreldrene er hovedårsaken frykt for at barna skal falle utenfor, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

(Artikkelen fortsetter under bildet)
Barn som leker ute ved et vann

Rapporten peker på at den økende bruken av digitale medier blant barn har ført til en reduksjon i fysisk aktivitet og lek, noe som kan påvirke deres sosiale ferdigheter, emosjonelle utvikling og generelle helse.

 

Ønsker regler

Selv om barna som er intervjuet sier det er gøy og spennende med mobil, forteller flere at det er vanskelig å legge bort mobilen når de egentlig ønsker det. Barna forteller også at det er krevende å være tilgjengelig for venner hele tiden. Noe vi voksne også kan kjenne på. 

 

– Enkelte av barna vi intervjuet kunne faktisk tenke seg strengere regler. Noen mente at mange barn får mobil og sosiale medier for tidlig, sier Velsand.

(Artikkelen fortsetter under bildet)
Barn som leker ute på vinteren

Dette er i tråd med Xploras visjon – en trygg introduksjon til den digitale verden helt uten sosiale medier og uten tilgang til internett. Les mer om våre innovative smartklokker til barn her!

 

Xplora – tilpasset teknologi til barn 

Rapporten viser at det er viktig å introdusere teknologi på en måte som er tilpasset alder og modenhet for barna, for å minimalisere uønsket bruk og eventuelle uønskede effekter.. 

 

En mulighet er å investere i en mobiltelefon som er spesialtilpasset barn – uten tilgang til internett og innhold myntet på eldre.
(Artikkelen fortsetter under bildet)
Barn snakker inn i sin Xplora smartklokke ute om vinteren

Xplora sin løsning kan være nyttig for foreldre som ønsker å introdusere teknologi for barna sine på en ansvarlig måte, mens de samtidig unngår frykten for utenforskap og sosial eksklusjon. Det gir også foreldrene muligheten til å sette klare grenser for barnas digitale forbruk, noe som kan bidra til en mer balansert oppvekst.

 

Xplora sine mobiltelefoner, i form av en smartklokke, har teknologi unikt skreddersydd til barn – og kommer med en foreldrestyrt app, der man kan administrere klokken etter ønske og behov. Som for eksempel stille inn skolemodus når barnet er på skolen for å unngå forstyrrelser i timen og friminuttet, legge inn kontakter som barnet kan bruke (og hvem som kan ringe til barnet) og viktige påminnelser i hverdagen. Smartklokken kommer også med tilgang til Xploras aktivitetsplattform – som blant annet skal stimulere til økt fysisk aktivitet og lek. Om du ønsker å vite mer om våre smartklokker for barn kan du lese om de her.

 

Alt i alt, viser rapporten at det er viktig å ta hensyn til de potensielle negative konsekvensene av tidlig introduksjon til digitale medier, og at løsninger som tilbys av Xplora kan være en god måte å imøtekomme disse utfordringene på.