Hvordan tilrettelegge best for fysisk aktivitet til ditt barn!

Barn mellom 4 og 11 år er i rivende utvikling både motorisk og intellektuelt. Nasjonale helseråd og forskning viser at fysisk aktivitet er med på å skape mestringsfølelse og en positiv hverdag for hele familien.

Xploras smartklokker for barn inspirerer og oppfordrer til bevegelse, aktivitet og lek for barn. Nå er jo ikke barn like og det finnes spesifikke alderstypiske trekk som gjør at læring og stimuli skjer med forskjellige forutsetninger og vilkår.

Minst 60 minutter

Ifølge de nasjonale retningslinjene for e-helse for barn og unge, utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet, bør barn og unge være fysisk aktiv i minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være med moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør det legges til rette for aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og som styrker skjelettet. Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn.

4 av 5 bekymret

Stillesitting bør begrenses så mye som mulig ifølge rådene fra helsemyndighetene, og stykkes opp med mer aktive perioder av lett aktivitet. Medietilsynets undersøkelse fra 2020 viser også at 4 av 5 småbarnsforeldre er bekymret for barns økte mobil- og skjermbruk. 

Dette er retningslinjer og råd som Xplora streber etter å etterfølge og være en pådriver for. 

Gjennom Xploras aktivitetsplattform retter vi fokus mot fysisk aktivitet og fri utfoldelse på barnas premisser. Sammen med aktører som UNICEF, Benfica fotballklubb og Segas Sonic the Hedgehog blir barna inspirert til å være i bevegelse, og samtidig være med på å bidra til noe som er større enn dem selv. 

Med den innebygde skrittelleren får barna belønning for å være i mest mulig aktivitet gjennom dagen på en måte som oppfordrer til lek og samspill. 

Barn forandrer seg

Smartklokkene fra Xplora er skreddersydd for aldersgruppen 4 til 11 år og har forskjellige funksjoner og bruksområder som skal passe til alle og enhver i dette segmentet. En 4-åring har behov mer mer trygge rammer sammen med foreldrene, men en 10-åring har på sin side behov for mer individuell frihet. Dette har vi tatt høyde for. 

Her kan du se hva som er typiske alderstrekk for ditt barn, og på den måten vurdere hvilken måte du best bruker og utnytter Xploras smartklokke og dens funksjoner på best mulig måte:

4-5 år: 

I denne alderen øver barnet opp sin kroppsbeherskelse. Barn i denne alderen lærer raskt og du kan være aktiv sammen med barnet.

 • Vær med på lek med variert fysisk aktivitet. Gå turer i nærmiljøet, i skogen, utforske terreng og underlag ved ulike årstider – med vann, snø, is, mose, røtter, gress, asfalt og strand. Tren på balanse, rotasjon, kaste og fange for kontroll på bevegelser.
 • De kan trene på å bære ting, løpe, hoppe med samlet sats, hinke og rulle. Barn lærer seg raskt. Du kan være aktiv sammen med barnet.
 • Har god kontroll over kroppen sin. Bevegelsene er nå mer automatisert enn tidligere. De kan derfor gjøre flere ting samtidig, for eksempel prate mens de knepper en knapp. 
 • Har vanligvis en livlig fantasi. De omskaper, dramatiserer og forvandler virkeligheten. Alt er mulig i deres verden. Fantasi og virkelighet går over i hverandre. Alle ting er levende, har følelser og kan snakkes til.
 • I denne perioden vokser ordforrådet raskt. Barnet prater og prater, lærer rim og regler utenat, sier hele tiden hva det gjør og hva det vil. Det leker seg med språket. Nye ord og uttrykk er spennende og må prøves ut. Kraftuttrykk og overdrivelser er typisk.
 • Barnet blir dratt mellom lysten til å finne på ting og frykten for å gjøre noe galt. Selv om de voksne ikke er til stede, vet barnet nå noe om hva som er tillatt, og hva som er forbudt.
 • Barnet er følelsesmessig knyttet til foreldrene og identifiserer seg med dem. Derfor handler det gjerne slik de forventer. Gradvis blir foreldrenes normer en del av barnet selv. Det vil prøve å handle i tråd med disse normene, selv om foreldrene ikke er til stede og kan kontrollere det.
 • I denne fasen er barnet opptatt av å etterligne større barn og voksne; det vil gjerne gjøre tingene selv og være stor. Midt i all aktivitet og utfoldelse møter barnet grenser og hindringer, dels på grunn av egen utilstrekkelighet, dels på grunn av forbud og påbud fra andre. Hvis barnet får utfolde seg innenfor rimelige grenser, opplever det at det mestrer tilværelsen, lærer nye ting og får utfolde seg på nye områder. De voksne må derfor rettlede barnets initiativ på en god måte.

 

6-11 år:

Nå har barna god kroppsbeherskelse og utnytter den i leker som krever motoriske ferdigheter. Aktiviteter som å hoppe tau, spille fotball, gå på skøyter og kjøre slalåm gir mulighet for utfoldelse og trener samtidig muskulaturen og evnen til å koordinere forskjellige bevegelser. Barn liker å bruke kroppen sin og kjenne at den fungerer.

 • For mye og ensidig bruk av datamaskinen kan føre til at barn blir passivisert og hindret i å være kreative. De blir så vant til å bli fôret gjennom en skjerm at de glemmer hvordan det er å leke. Undersøkelser tyder dessuten på at det er skadelig å sitte i timevis foran en skjerm. Det kan føre til konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. Informasjonsflyten kan også bli så stor at den blir vanskelig å sortere. 
 • Det er stort potensial for læring i denne perioden. Inspirer og vær støttende til å lære bevegelse med kroppen og utvikling av bevegelsesglede og bidra til å finne frem til aktiviteter som barna liker. Gi barna varierte muligheter og utfordringer for å være i fysisk aktivitet, og utfordrende lekemuligheter både ute og inne.
 • Lær barnet hvordan være aktiv i trafikken. Bidra til at barna får gå eller sykle til og fra skolen og andre aktiviteter, gjerne i følge med voksne.
 • La barnet delta i enkle idrettsaktiviteter og lagspill. Vannaktiviteter er viktig – lær å svømme. Leke med ball, klatre, hoppe, sykle, ski, skøyter og enkel orientering. 
 • Når barnet har lært å forstå hva regler er, blir rettferdighet et viktig begrep. Både i leken og på skolen er det viktig at alle blir behandlet likt. Nå forstår barnet at de andre har rett til de samme godene som det selv. En slik forståelse er grunnlaget for å utvikle ekte medmenneskelighet og nestekjærlighet.
 • Intellektuelt skjer det også en sterk utvikling. Barna kan nå bedre sette seg inn i andres situasjon. Samtidig får de større evne til å se seg selv utenfra og vurdere sine egne prestasjoner. De vil gjerne være best, men føler ofte at de ikke får til ting. I tillegg svinger barna mellom trangen til å være selvstendige og klare seg selv og behovet for å få hjelp og omsorg.

Les mer om våre innovative smartklokker for barn

Les mer om Xploras aktivitetsplattform

Kilder: HelseNorge og læreverket Helsefagarbeideren (Cappelen Damm).