Stor studie om familienes mobilbruk.

Foreldre leter etter måter å begrense sin egen og barnas bruk av smarttelefoner – Kauniainens store undersøkelse viser at familier sliter med skjermtid.

De fleste seksåringer har ikke egen smarttelefon, men barnas skjermtid forårsaker konflikter i familiene. 

Foreldre er i økende grad bevisste på egen bruk av smarttelefon – en av to foreldre synes de bruker smarttelefoner/ IPad for mye, og to tredjedeler sier at det forårsaker konflikter i familien. Resultatene er fra den første fasen av en storstilt undersøkelse i den finske byen Kauniainen, der de undersøker effekten av smarttelefoner/ Ipader på førskolebarn og deres familier.

Av barna i familiene som deltar i undersøkelsen, har 82 prosent nettbrett og 26 prosent spillkonsoll. Barn vokser opp med smarttelefoner og skjermtid i forskjellige former. Det fremstår for dem som et morsomt tidsfordriv, mens foreldrene ser begrensning av skjermtid som et viktig tema.

Foreldre føler at opplevelsene i den virkelige verden er mer nyttige for barna enn opplevelsene de får i den virtuelle verdenen. I så måte er svarene fra befolkningen i Kauniainen tydelig i tråd med resultatene fra tidligere undersøkelser, sier Sylva Vahtera, forskningsdirektør i IRO Research.

 

Skjermtid forårsaker konflikter i familiene

  • 66% av familiene begrenser barnets daglige skjermtid til mindre enn to timer på smarttelefon/ Ipad. 
  • 33% av barna bruker mindre enn en time om dagen på skjermer. Spranget er imidlertid bredt – ett av ti barn bruker fem timer eller mer hver dag foran skjermen.
  • 86% av foreldrene sa at barnets skjermtid fører til konflikter i familien. 
  • 43% av familiene sa at de opplever konflikter ukentlig, 7% daglig. Skjermbruk blir sett på som en stor distraksjon i familiens kvalitetstid.
  • Foreldre rapporterte også at bruk av egen telefon forårsaker konflikter i familien – 64% sa at konflikter oppstår noen ganger, 8% ofte. Samtidig oppga 82% at de tror at barn arver foreldrenes telefon.

 

Barn velger smarttelefon/ Ipad i stedet for utendørsaktiviteter

Bare halvparten av barna leker med venner mer enn fem timer i uken. 

Utendørsaktiviteter utgjør imidlertid en stor del av familienes aktiviteter: 

  • 89% av foreldrene går jevnlig ut med barna sine.
  • Innendørs leser de fleste familiene sammen (97%), spiller brettspill (85%) og ser på TV (80%),
  • Bare 11% spiller dataspill sammen.

Foreldre ønsker gjerne at barna skal være mer aktive, men barna er mer interessert i skjermer. 

I en travel hverdag er konflikter uunngåelige når foreldre og barn har så forskjellige syn på skjermtid. Det er lurt å vurdere den rasjonelle bruken av smarttelefon/ IPad sammen. Det er lettere for hele familien å følge reglene som er opprettet i fellesskap, sier Järventaus.

Forskningsinformasjon om et samfunnsmessig viktig emne

Christoffer Masar, ordfører i Kauniainen, ser studien som en interessant mulighet for innbyggerne til å ta del i aktuell forskning.

“For oss som by er innbyggernes trivsel det viktigste. Vi ønsker at Kauniainen skal fortsette å være verdens lykkeligste by. Effekten som bruken av smarttelefoner har på trivsel og aktivitet hos barn, er et stort tema der forskningsdata er nyttige”, sier Masar.

Som en del av studien vil byens seksåringer motta XPLORA – telefoner designet for barn. Timo Vaskio, administrerende direktør i Xplora Mobile Oy, anerkjenner utfordringene foreldrene står overfor.

“Flere og flere barn beveger seg for lite og blir hekta på smarttelefoner/ Ipader. Vi i XPLORA har laget et alternativ som lar barn kommunisere, men uten å være en begrensning i forhold til fysisk aktivitet. Det sentrale målet med Kauniainens forskning er å samle informasjon som kan hjelpe oss med å skape en tryggere vei for barn i den digitale verden”, sier Vaskio.

 

Juuso Laamanen, administrerende direktør for innebandy hos GrIFK, en forskningspartner, ser at studien allerede har påvirket aktiviteten til klubbens barn.

“Før kom de yngste entusiastene på treningsøktene og brukte for mye tid på sine smarttelefoner. Nå sørger XPLORA for at hendene er frie, og telefonens skritteller oppfordrer barna til å bevege seg mer og er en motivasjon ift. idrett og sport. Vi ble med i undersøkelsen fordi vi ønsker å støtte våre barn til å bli mer aktive. Det er en glede å se at vi har lyktes med dette”, sier Laamanen.

Undersøkelsen ble utført av IROResearch mellom november 2019 og januar 2020. Feilmarginen for studien er 3,2 prosentpoeng. To tredjedeler av barnehagene i Kauniainen og deres familier er inkludert i undersøkelsen.

Vil du vite mer, eller kjøpe XPLORA trykk HER.

Tilleggsinformasjon:

Sylva Vahtera, direktør, kundeforhold, IROResearch Oy, 0400 964 439

Timo Vaskio, administrerende direktør, Xplora Mobile Oy, +358 40 517 0727