Teknologi skal tilpasses barn, ikke omvendt. 

Teknologi tilpasset barn, ikke omvendt.

Vi i Xplora ønsker at barn skal ha tilgang til teknologiske verktøy tilpasset deres alder, ikke omvendt. I dagens samfunn er det derimot ikke uvanlig at barns første møte med kommunikasjonsteknologi er smarttelefonen. Her mener vi i Xplora at vi voksne må ta et valg.

Vi bør være trygge på at teknologien som tilbys, fortsatt lar barn være barn. Teknologi som kan lette hverdagen, men fortsatt legge til rette for barns lek og trygge rammer. Teknologi uten tilgang til uønskede fora som Youtube, Facebook og Google, fra tidlig alder. La den gode teknologiske grunnmuren dannes først. En grunnmur basert på kunnskap, forståelse og nettvett, som vi foreldre er ansvarlige for å danne.

Bloggeren bak “Nytt Liv Til Hjemmet” skrev i sitt blogginnlegg at hun er klar over at barna ikke kan beskyttes mot alt for alltid, men at de helt klart bør skjermes mot sosiale medier og Youtube i ung alder. Hun gleder seg over at Xplora tilbyr en mellomting – som gir økt kontroll for foreldre, samtidig som det gir barnet mulighet for å kommunisere med sine nærmeste.

En smarttelefon eller pad blir ofte introdusert for barna tidlig. Hvorfor ikke introdusere barna til et produkt tilpasset barnet, ikke omvendt?

I dag snakker samfunns debatanter om skjermtid og mindre tilstedeværelse mellom barn og foreldre. Xplora ønsker derimot å øke denne tilstedeværelsen. Vi ønsker at foreldre skal ta et aktivt valg ved å gi barna et trygt teknologisk verktøy til å starte med. Deretter ønsker vi at de voksne aktivt skal være med på å guide og danne grunnmuren sammen med de minste.

Den teknologiske utviklingen har gått fort. Våre foreldre og besteforeldre har blitt kastet ut i det og hadde få eller ingen preferanser.  Vi har alle måtte lære oss å ta i bruk teknologien – som er her for å bli. Vær derimot kritiske og la barn få ta del i verdenen gradvis ved å tilby de et produkt ment for barn. Ikke et produkt for oss voksne.

Barn og teknologi, XPLORA Mobilklokke, Skjermtid, Introduksjon av teknologi og tilpassede teknologiske verktøy