Frihet med smart GPS og sikkerhetssoner

Xploras prisvinnende smartklokker for barn kommer med en rekke funksjoner som hundretusenvis av foreldre og barn har omfavnet. Innebygget GPS og muligheten til å opprette trygge soner for barna dine, er en av mulighetene som brukes flittig. Lær hvordan og hvorfor du bør bruke den her!

Selve bærebjelken i Xploras filosofi er fri aktivitet for barna og trygghet for foreldrene. Vi vet også at det å slippe barna løs, la de få muligheten til å bli selvstendige, drive med frilek og være i aktivitet, være med venner og føle på frihet, er utrolig viktig for barnets utvikling. 

Les mer og kjøp vår innovative smartklokke for barn

Innlegg fortsetter under bildet

Teknologien er her!

Samtidig som det er en verden som har endret seg de siste tiårene. Ting er ikke alltid like oversiktlig og trygt som man skulle ønske. Du har sikkert hørt 50-tallsgenerasjonen si “ja, da vi var barn så dro vi overalt når vi ville vi, og det gikk alltid bra det”. Men verden er i evig endring. Og teknologien er her for å hjelpe oss å manøvrere i hverdagen. 

Diskusjonen om økt overvåkning i det moderne samfunnet pågår også samtidig. I hvilken grad har foreldre lov til å overvåke sine egne barn? Hvor lenge har de lov til å følge med på hvert skritt de tar? Hvor lenge er dette ønskelig? Alt dette er relevante spørsmål og problemstillinger enhver bør ta på alvor. Sett deres egne grenser – og finn gode løsninger som passer for ditt barn og din familie.

All lagring av informasjon i Xploras smartklokker skjer i henhold til GDPR-regelverket. 

Frihet er sunt

Xploras smartklokker er et trygt og etisk forsvarlig produkt, som forvalter dine barns sikkerhet på en balansert måte. For ved å gi barna en smartkokke, gir du de også muligheten til å lære samlek, interaksjon og sosialisere seg med andre, uten at foreldrene løper hakk i hæl og følger med som en hauk. Så vet vi også at det kan være vanskelig for foreldre å gi slipp, selv om de vet at de burde gjøre det.

For barn er det viktig å få en mestringsfølelse. Slike opplevelser gir barn tro på at egen læring og mestring er mulig. De lagrer slike erfaringer i hukommelsen. Erfaringer med å tåle ikke å lykkes med en gang uten å miste motet, er viktig for psykisk helse og livsmestring. Gir man dem ansvar så er dette noe de kommer til å vokse på og bli tryggere i seg selv. Dette får de ved å utforske og prøve seg frem – uten det konstante nærværet av foreldre og voksne. 

Les mer og kjøp vår innovative smartklokke for barn

Innlegg fortsetter under bildet

GPS med sikre soner

Med Xploras smartklokke får du GPS og muligheten til å opprette egendefinerte sikkerhetssoner. Det betyr at du vil få en varsling når barnet beveger seg utenfor det dere som foreldre har satt som geografisk grense. Du kan opprette soner fra 300-5000 meter, og man kan også lage flere soner. Dere vil få et push-varsel på mobiltelefonen dersom barnet beveger seg ut av sonen. All lagring av informasjon i Xploras smartklokker skjer i henhold til GDPR-regelverket. 

Teknologi er ikke en substitutt, men et supplement og en ressurs

En mobil kan gå tom for strøm og den kan kortslutte. Ingen teknologi er ufeilbarlig. Der er viktig å kommunisere at en smartklokke er ment som en ressurs og et supplement, og kan aldri erstatte en voksen/eldre som holder øye med barna.

Du oppretter en sikkerhetssone på denne måten:

 1. Åpne foreldreappen “Xplora”.
 2. Gå til profilsiden til barnet du vil sette sikkerhetssone for
 3. I det øverste vinduet, trykk på adressen der klokken nå befinner seg. Merk: Den må ha strøm for at dette skal dukke opp.
 4. Du vil nå få opp kartet med bilde og markør der klokken (og barnet) befinner seg.
 5. På toppen av skjermen vil du få opp forskjellige knapper/menyvalg. Trykk på valget “S-Sone” 
 6. Øverst til venstre dukker nå valget “Rediger S-Sone” opp. Velg denne. 
 7. Her får du opp en liste over alle sikkerhetssoner som er registrert fra før. For å opprette ny sone, trykk på +. 
 8. Zoom inn og ut på kartet og trykk på det punktet du ønsker vel være sentrum for sikkerhetssonen. Dette kan for eksempel være hjemmet, skolen eller hjemme hos besteforeldre eller venner. 
 9. Gi sonen et navn.
 10. Velg hvor stor radius sonen skal ha. 300 meter er den minste radiusen som er mulig og 5000 meter er den største. 
 11. Trykk på “Lagre”

Les mer og kjøp vår innovative smartklokke for barn

Innlegg fortsetter under bildet

Så hva nå? Hva kan dette brukes til? La oss komme med noen tips!

 • Lei av å kjøre barnet til trening? Be de finne frem sykkelen og dra selv – om de er gamle nok!
 • Har du litt jobb som må gjøres? Noe som må fikses i huset? La barna gå ut og leke – du er bare ett tastetrykk unna!
 • Barnet ditt elsker å besøke venner, og de fleste bor i nærheten, så de kan løpe fritt i mellom. Men du ønsker ikke at de skal gå videre avgårde, nærmere trafikk og sentrumsnære strøk.
 • Kanskje noen er klare for å begynne å gå alene til skolen, men trenger litt trygghet den første tiden? Opprett en sone som går fra hjemmet til skolen.
 • Bor dere i trygge omgivelser med lite trafikk og mange gangveier? Sett opp en større trygghetsone med god margin til trafikk, og la barna kose seg – om de er modne nok til å være ute litt alene!

All lagring av informasjon i Xploras smartklokker skjer i henhold til GDPR-regelverket. 

Les mer og kjøp vår innovative smartklokke for barn