Frihet med smart GPS og sikre soner

Xploras prisvinnende smartklokker for barn kommer med en rekke funksjoner som hundretusenvis av foreldre og barn har omfavnet. Innebygget GPS og muligheten til å opprette trygge soner for barna dine, er en av mulighetene som brukes flittig. Lær hvordan og hvorfor du bør ta i bruk GPS-funksjonen her!

Selve bærebjelken i Xploras filosofi er fri aktivitet for barna og trygghet for foreldrene. Vi vet også at det å slippe barna løs, la de få muligheten til å bli selvstendige og føle på frihet, drive med frilek og være i aktivitet sammen med venner, er utrolig viktig for barnets utvikling. 

Frihet med smart GPS og sikre soner

Overvåkning eller opplevd trygghet?

Samtidig har verden endret seg de siste tiårene. Ting er ikke alltid like oversiktlig og trygt som man skulle ønske. Du har sikkert hørt 50-tallsgenerasjonen si “ja, da vi var barn så dro vi overalt når vi ville vi, og det gikk alltid bra det”. Men verden er i evig endring, og de seneste årenes teknologisk utvikling kan hjelpe oss med å manøvrere i hverdagen. 

Parallelt pågår diskusjonen om økt overvåkning i det moderne samfunnet. I hvilken grad har foreldre lov til å overvåke sine egne barn? Hvor lenge har de lov til å følge med på hvert skritt de tar, og hvor lenge er dette ønskelig? Alt dette er relevante spørsmål og problemstillinger enhver bør ta på alvor. Sett deres egne grenser – og finn gode løsninger som passer for ditt barn og din familie.

Frihet er sunt

Xploras smartklokker er et trygt og etisk forsvarlig produkt, som forvalter dine barns sikkerhet på en balansert måte. For ved å gi barna en smartklokke, gir du de også muligheten til å lære samlek, interaksjon og sosialisere seg med andre, uten at foreldrene løper hakk i hæl og følger med som en hauk. Så vet vi også at det kan være vanskelig for foreldre å gi slipp, selv om de vet at de burde gjøre det.

For barn er det viktig å oppleve mestringsfølelse. Slike opplevelser gir barn tro på at egen læring og mestring er mulig. De lagrer slike erfaringer i hukommelsen. Erfaringer med å tåle ikke å lykkes med en gang uten å miste motet, er viktig for psykisk helse og livsmestring. Gir man dem ansvar så er dette noe de kommer til å vokse på og bli tryggere i seg selv. Dette får de ved å utforske og prøve seg frem – uten det konstante nærværet av foreldre og voksne. 

Frihet med smart GPS og sikre soner

GPS med sikre soner

Med Xploras smartklokke får du GPS og muligheten til å opprette egendefinerte sikkerhetssoner. I praksis innebærer det at du vil få en varsling i det øyeblikket barnet beveger seg utenfor, eller ankommer, det dere som foreldre har satt som en geografisk grense. Push-varselet sendes til mobiltelefonen din via Xplora-appen, der du også oppretter de sikre sonene. En sikker sone har en minimumsrekkevidde på 300 meter og en maksimal radius på 5000 meter. Det er ingen begrensninger knyttet til antallet sikre soner man kan opprette, men to sikre soner kan ikke overlappe med hverandre. 

All lagring av informasjon i Xploras smartklokker skjer i henhold til GDPR-regelverket. 

Teknologi er ikke et substitutt, men et supplement og en ressurs

En mobil kan gå tom for strøm og den kan kortslutte. Ingen teknologi er ufeilbarlig. Derfor er det viktig å understreke at en smartklokke er ment som en ressurs og et supplement i hverdagen, og aldri kan erstatte en voksen som holder øye med barna.

Slik oppretter man en sikker sone

1. Åpne Xploras foreldre-app på mobilen din og velg det barnet du ønsker å opprette en sikker sone for.
2. Klikk deretter på adressen som indikerer barnets nåværende posisjon. Merk at klokken må være oppladet for at denne informasjonen skal være tilgjengelig. Du vil nå få opp et kart, med en markør, som viser hvor klokken befinner seg.

Frihet med smart GPS og sikre sonerFrihet med smart GPS og sikre soner

3. I toppmenyen på skjermen trykker du deretter på “S-Sone”.
4. Nederst dukker nå valget “Legg til/rediger sikkerhetssone” opp. Velg denne.
5. Her får du opp en liste over alle sikkerhetssoner som er registrert fra før. For å opprette ny sone, trykk på “+ Legg til ny”. 

Frihet med smart GPS og sikre sonerFrihet med smart GPS og sikre soner

6. Velg det punktet du ønsker skal være i senter av den sikre sonen. Dette kan for eksempel være hjemmet, skolen eller lekeplassen.
7. Gi gjerne sonen et beskrivende navn, og velg hvor stor radius den sikre sonen skal ha fra 300 til 5000 meter.

Frihet med smart GPS og sikre sonerFrihet med smart GPS og sikre soner

8. Trykk til slutt på “Lagre”. Du har nå opprettet en sikker sone og vil løpende varsles når barnet ankommer eller forlater sikkerhetssonen.

Frihet med smart GPS og sikre sonerFrihet med smart GPS og sikre soner

 

Vil du vite mer om klokkens mange smarte funksjoner? Trenger du hjelp, vennligst kontakt vår kundeservice.

LES MER OM VÅRE SMARTKLOKKER HER