Kan barnet ha Xplora smartklokke på skolen?

Mange foreldre ønsker å ta i bruk en av Xploras smartklokker når barnet starter på skolen. Fra denne alderen er barnet gjerne mer ute på egenhånd og det er mindre involvering fra oss foreldre i mange situasjoner. Å vite at man da enkelt kan kommunisere med barnet sitt, er ofte en betryggelse for mamma og pappa, og ikke minst for barnet selv. Mange lurer derfor på om skolen tillater smartklokker, og i vår undersøkelse er det hele 80 prosent som svarer at det er tillatt med smartklokke på barnets skole – gitt at den er i skolemodus.

Skolemodus – designet for å hensynta barnets omgivelser

Mange nevner det at klokken er unikt designet for barn, som hovedgrunen til at de ønsker å ta i bruk en av Xploras smartklokker. Det er ingen tilgang til internett eller sosiale medier, ingen mulighet til å dele bilder og video, og i skolesammenheng det kanskje aller viktigste; At man kan stille klokken i skolemodus og dermed sørge for at klokken kun fungerer som en hvilken som helst vanlig klokke. Under denne tiden kan ikke barnet ringe, sende meldinger, ta bilder eller annet – kun bruke smartklokken for å holde øye med tiden, som er god og viktig læring for barnet. Skolemodus defineres enkelt av foreldrene i vår smarte foreldre-app, og kan ikke overstyres av barnet selv. På den måten er smartklokken verken til bry for lærere eller elever, når barnets Xplora er med på skolen.

Les mer om våre innovative smartklokker her!

Kan vi bruke Xplora på skolen?

Barn og unge trenger arbeidsro for å lære og for å prestere, og det er flere steder i verden der mobiltelefoner er forbudt i skolesammenheng. Her i Norge avgjør den enkelte skole og lærer hva som fungerer best for deres elever. Xplora er også en mobiltelefon, og i skolesammenheng er det viktig at vi respekterer skoleregler knyttet til bruk av mobiltelefoner. Det varierer fra skole til skole hvilke retningslinjer gjelder, og vi oppfordrer alle foreldre til å bli kjent med disse.

80 prosent svarer at det er lov å bruke Xplora i skolemodus

De fleste skoler, samt skolefritidsordninger i Norge, begynner å bli bedre kjent med Xplora og det er derfor mange skoler som tillater klokkene så lenge skolemodus er aktivert. I vår undersøkelse er det hele 80 prosent som svarer at det er tillatt med smartklokke på barnets skole gitt den er i skolemodus.

Hva hvis skolen sier nei – selv om den er i skolemodus?

Selv om mange i dag er kjent med Xplora til barn, er det fortsatt flere som ikke er godt kjent med hvordan smartklokken skiller seg fra en vanlig mobiltelefon. Vår erfaring etter dialog med foreldre rundt i Norge er at mange steder der skolen sier nei til Xplora, vet de ikke om skolemodus, eller hva skolemodus innebærer. Her blir det en viktig oppgave for oss foreldre å informere om dette, slik at skolen kan ta sin avgjørelse basert på et godt og riktig grunnlag.

Hvis skolen vedtar å ikke endre sine regler for bruk av Xplora smartklokke med skolemodus, er det fremdeles mulig å bruke klokken til og fra skolen, hvis barnet skal på fritidsaktiviteter eller være med venner hjem. Barnet kan da legge smartklokken (med skolemodus aktivert) i sekken gjennom hele skoledagen, og ta den på etter endt dag og utenfor skoleområdet. Det krever selvfølgelig at barnet husker å ta den på igjen, men mange foreldre vi er i kontakt med opplever at dette ikke har blitt noe problem. Barna liker sin Xplora og vil gjerne ha den på seg!

For tidlig med mobiltelefon?

Mange foreldre mener at fem-seksårsalderen er for tidlig for å gi barna en smarttelefon. Likevel ønsker de å ha et verktøy for å kunne kommunisere med barna når de begynner å tilbringe mer tid borte fra hjemmet. Tidligere fantes det ikke noe godt alternativ, og det er her Xplora kommer på banen. Våre produkter er unikt utviklet for barn. De kan ringe og sende SMS, talemeldinger og emojis, men har ikke internett eller sosiale medier – for å unngå at barna eksponeres for upassende innhold. Xploras smartklokker er i tillegg utstyrt med skritteller for å motivere til aktivitet. Videre sitter smartklokken trygt på barnets arm under lek og aktivitet, noe som er en stor fordel for barn i denne alderen. En smarttelefon er det på den andre siden fort gjort å miste på lekeplassen, eller glemme på en benk i skolegården. For foreldrene er det også ypperlig å kunne følge med på Xploras GPS i foreldre-appen, der du administrerer alle klokkens funksjoner.

Alene på skoleveien

På sikt vil flere foreldre at barna skal gå til og fra skolen alene. Vi har flere gode tilbakemeldinger på at smartklokken er perfekt for dette formålet, samt når barna ønsker å spørre om lov til å være med en venn hjem. Det er også lettvint å kommunisere med barnet når han eller hun skal videre fra skolen og til diverse fritidsaktiviteter. Ved å stille inn sikre soner i foreldre-appen får du beskjed når barnet har forlatt f.eks. hjemmet og når det ankommer en ny trygg sone, som f.eks. skolen. Vi håper i fremtiden at alle skoler vil tillate Xploras produkter i skolesammenheng, så lenge skolemodus er skrudd på, og i vår undersøkelse var det hele 98 prosent som sa seg enig på dette punktet!

Les mer og bestill her!