Samtaler og meldinger på Xploras smartklokker

Med en smartklokke fra Xplora er det enkelt å holde trygg kontakt med barna! Send og motta samtaler og meldinger gjennom ulike kommunikasjonsverktøy som taleanrop, talemeldinger, emojier, bilder og tekstmeldinger med forhåndsskrevne svar som “Jeg kommer for sent”, “Elsker deg” og “Det går bra med meg” – som alle skal bidra til å tilby både foreldre og barn en fleksibel og enkel måte å kommunisere med hverandre på. Enten barnet har lært seg å lese og skrive eller ikke, skal det være både morsomt og enkelt å kommunisere via Xploras smartklokker!

Klokkens funksjoner styres via vår smarte foreldre-app, som dessuten gir deg full kontroll over hvem som kan kommunisere med barnet og ikke minst, hvem barnet selv kan kommunisere med. En godkjent kontaktliste på opptil 50 personer, sikrer at ingen uvedkommende kan komme i kontakt med barnet ditt og bidrar til å skape en trygg og morsom kommunikasjonsopplevelse for både store og små.

Kan man skrive og sende tekstmeldinger med klokken?

Klokkens skjerm er for liten til at selv den minste barnefinger kan skrive tekst på den, og den rommer dermed ingen tastatur. Av den grunn er det ikke mulig å utveksle SMS-meldinger mellom klokken og telefonen, men takket være chat-funksjonen er det likevel gode muligheter for løpende dialog. Barnet kan benytte seg av forhåndsdefinerte tekster, i tillegg til å sende talemeldinger og emojier til kontaktene som har lastet ned- og er godkjent i Xplora-appen.

Videre er chatten begrenset til kontakt mellom klokken og foreldre-appen. Derfor er det dessverre ikke mulig for to klokker å sende tekstmeldinger til hverandre, men det er mulig for to ulike klokker å ringe hverandre så lenge de er en del av hverandres godkjente kontakter.

Klokkens SOS-funksjon

Xplora-klokken er også utstyrt med en SOS-funksjon for barnas sikkerhet. Dette er en av ytterst få funksjoner som er aktive mens klokkens skolemodus er aktivert, og innebærer at barna kan utløse en alarm som gjør at klokken ringer direkte til den foresatte ved behov. Du kan lese mer om skolemodus og begrensninger av klokkens funksjoner her!

Den nevnte alarmen utløses ved at barnet holder inne klokkens sideknapp i 10 sammenhengende sekunder. Klokken vil da ringe administratoren, samtidig som begge hovedkontaktene mottar et varsel på telefonen sin. Hvis det første anropet ikke besvares, vil klokken forsøke å ringe igjen, inntil en av klokkens hovedkontakter besvarer anropet. Merk at volumet på varslingen avhenger av innstillingene på telefonen din, og at viderekobling av anropet kun vil fungere så lenge du ikke har aktivert talepost mobilen din.

Slik ringer man til klokken

1. Åpne Xploras foreldre-app på mobilen din.
2. Velg profilen til det barnet du ønsker å ringe til.
3. Trykk på det grønne ringesignalet.

Samtale og meldinger på Xploras smartklokker

Slik sender man meldinger til klokken

1. Åpne Xploras foreldre-app på mobilen din.
2. Velg profilen til det barnet du ønsker å skrive til.
3. Trykk på det gule meldingssymbolet og velg hvilken meldingstype du vil sende.

Samtale og meldinger på Xploras smartklokkerSamtale og meldinger på Xploras smartklokker

Slik ringer man fra klokken

1. Tenn skjermen med sideknappen og sveip mot venstre for å åpne klokkens meny. Alternativt kan man sveipe mot høyre for å komme direkte inn til klokkens kontaktliste.
2. Velg symbolet for anrop og bla deg deretter frem til den personen du ønsker å ringe til. Trykk til slutt på den aktuelle kontakten for å starte anropet.

Slik skriver man meldinger fra klokken

1. Tenn skjermen med sideknappen og sveip mot venstre for å åpne klokkens meny.
2. Velg symbolet for meldinger og bla deg deretter frem til den personen du ønsker å chatte med. Trykk til slutt på den aktuelle kontakten for å åpne samtalen.

3. Nå velger du hvilken type melding du vil sende. For å sende et forhåndsskrevet svar trykker man på den lilla knappen og velger den teksten man ønsker å sende. For å sende en talemeldinger trykker man derimot på den blå knappen og holder den inne for å ta opp ønsket lyd. Opptaket kan vare i maksimalt 15 sekunder og sendes automatisk når man slipper knappen igjen.

Vil du vite mer om klokkens mange smarte funksjoner?

LES MER OM VÅRE SMARTKLOKKER HER