Skolemodus – ingen forstyrrelser i timen med Xplora!

Mens barna er på skolen skal de holde fokus på oppgavene sine, men på veien hjem trenger de kanskje å få tak i mamma eller pappa? I dette innlegget tar vi for oss hvordan du på best mulig måte kan benytte deg av skolemodus på Xploras smartklokker.

Over én million barn verden over bruker nå en smartklokke fra Xplora, og det er rimelig å anta at de fleste av disse går på skolen. I dag tillater de færreste skoler mobil eller personlige nettbrett i klasserommet, da disse naturlig nok kan forstyrre undervisningen og distrahere elevene. Derfor ønsker mange foreldre å ta i bruk Xploras smartklokker når barnet deres begynner på skolen. 

Med støtte i smartklokkens GPS med sikre soner, SOS-funksjon, ringe- og meldingsfunksjoner, gir Xploras produkter barnet mer frihet og mulighet til å utvikle selvstendighet i hverdagen, mens vi foreldre kun er et tastetrykk unna. 

Hvilemodus med SOS-funksjon

Men selv om smartklokken er perfekt å ha på skoleveien, er det meget viktig at klasserommet og friminuttene er øremerket til læring, lek og sosialt samvær, og at man respekterer reglene og retningslinjene knyttet til bruk av både smartklokker og mobiltelefoner. Xploras smartklokker er derfor utstyrt med en helt egen funksjon som løser dette problemet.

Ved hjelp av Xplora-appen kan foreldre angi skolemodus, og dermed sette smartklokken i et hvilemodus, der barnet ikke får tilgang til å gjøre noe aktivt – som å ringe, sende meldinger, ta bilder eller annet. Smartklokken vil da for eleven kun fungere som en vanlig klokke – som viser tiden. Og krangelen med læreren om å legge den i sekken er en saga blott! I tillegg vil SOS-knappen være tilgjengelig dersom denne skulle trenges. Skrittelleren er også aktiv selv om skolemodus er aktivert, slik at barnet kan samle skritt på samme måte som ellers!

Les mer om bruk av Xplora på skolen her!

Foreldrene har naturligvis tilgang

Ifølge en av våre brukerundersøkelser viser det seg at ca 70 – 80 prosent svarer at det er tillatt med smartklokke på barnets skole i Norden – gitt at den er i skolemodus, og dermed ikke forstyrrer undervisningen.

For foreldrene derimot opprettholdes alle de viktige funksjonene! Man kan til enhver tid se hvor barnet befinner seg, og om det forlater eventuelle sikre soner definert via foreldre-appen. Når skoledagen er over avsluttes skolemodus, og barnet kan igjen ringe og sende meldinger som normalt. Det betyr at barnet lettere kan bli venner hjem, dra på aktiviteter alene rett etter skoletid og generelt føle på en økt grad av ansvarlighet og selvstendighet innenfor gitte rammer.

Skolemodus kan forøvrig brukes around the clock, som betyr at man også kan begrense bruk på natt, morgen, ettermiddag og kveld. Det er foreldrene selv som bestemmer når barnet skal ha tilgang til smartklokkens funksjoner. 

Les mer om våre innovative smartklokker her!

Slik aktiverer du skolemodus:

1. Åpne Xploras foreldre-app på din mobil

2. Velg profilen til det barnet du ønsker å opprette skolemodus for og trykk på “Skolemodus” lengst til høyre i menyen

3. Trykk deretter på “Ny skolemodus” for å opprette et skolemodi

4. Sett nå start-tiden (klokkeslettet) for når du ønsker at skolemodus skal tre i kraft. Bla deg frem til riktig time og riktig antall minutter. Dette tidspunktet bør være samtidig som, eller litt før, første skoletime starter. Du kan opprette opptil 15 forskjellige skolemodi, dersom du ønsker at skolemodus skal aktiveres på forskjellige tider fra dag til dag.

5. Deretter settes slutt-tiden på samme måte.

6. Under feltet “Gjenta” definerer du til slutt hvilke dager du ønsker at dette tidsintervallet skal gjelde for, før du lagrer innstillingene dine.

7. I dette eksempelet har vi nå aktivert skolemodus fra 09:00 til 14:00 på hverdager. Dette indikeres i rødt lengst til høyre i listevisningen. Er skolemodus inaktivt vil dette indikeres ved at knappen skifte farge til grå. Ønsker du å aktivere flere skolemodi, med ulike tidsangivelser, kan du nå gjenta prosedyren.

Les mer om våre innovative smartklokker til barn her!